Cursos de formació presencials i semipresencials

EA d’Alfarràs (Alfarràs), 15, 22 i 29 de maig de 2023

Formació de personal que treballa en granges porcines