FORMACIÓ EN OBERT PER A OPERADORS PROFESSIONALS DE MATERIAL VEGETAL

Curs per acreditar els coneixements necessaris per realitzar els controls relatius a l´expedició dels passaports fitosanitaris en vegetals, productes vegetals i altres objectes.

 

  Exàmens per a l'acreditació dels coneixements necessaris per realitzar els controls relatius a l'expedició dels passaports fitosanitaris
 

Data: a determinar

Lloc: Escola Agrària d'Amposta / Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners / Escola Agrària Mas Bové (Constantí) / Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer / Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya (Vilassar de Mar)
Hora: a determinar
Inscripcions: Enllaç
Període d’inscripció de la prova: Obert permanentment
Taxa: 0 €

 

Curs d’acreditació d’operador professional autoritzat

En relació amb la circulació de material vegetal dins el territori de la Unió Europea, la sinèrgia entre el canvi climàtic i la globalització està incrementant l´aparició de nous organismes nocius per als vegetals, amb conseqüències negatives per a l´agricultura.

Per tal d´evitar les amenaces creixents d’introducció i propagació de noves plagues perilloses en el seu territori, la UE ha establert una normativa exigent de protecció contra aquestes plagues, que incorpora, entre d´altres, novetats en relació amb el passaport fitosanitari obligatori per a la circulació dins la UE de vegetals, productes vegetals i altres objectes; també presenta novetats respecte l´operador/a professional, el/la qual passa a ser tota aquella persona, física o jurídica, involucrada en els processos de producció i comercialització, i alhora li atorga un paper més actiu en la prevenció.

Una de les eines de millora de l´eficiència en la prevenció i lluita davant la sospita o constatació d´aparició d´un brot de plaga és, entre d´altres, el fet de que se´n pugui rastrejar el seu origen, mitjançant la traçabilitat. El passaport fitosanitari té un paper fonamental a l´hora d´establir aquesta traçabilitat, cosa que permet dur a terme una producció i circulació del material vegetal amb garanties fitosanitàries.

El Reglament (UE) 2016/2031, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a les mesures de protecció contra les plagues dels vegetals, estableix que l´autoritat competent donarà autorització a un/a operador/a professional per expedir passaports fitosanitaris per a certes famílies, gèneres o espècies i tipus de productes bàsics de vegetals, productes vegetals o altres objectes, sempre que l´operador/a posseeixi els coneixements necessaris per dur a terme els exàmens relatius a l´expedició del PF, en relació amb els símptomes de presència de les plagues regulades de la UE, i amb els mitjans per prevenir-ne llur presència i propagació.

El Reglament Delegat (UE) 2019/827 de la Comissió, relatiu als criteris que han de complir els operadors professionals per satisfer les condicions establertes en l'article 89 del Reglament (UE) 2016/2031 i als procediments per garantir el compliment d'aquests criteris, fa necessari que els operadors professionals autoritzats a emetre passaport fitosanitari demostrin a les autoritats competents els seus coneixements de determinats aspectes del seu àmbit professional.

En aplicació dels reglaments esmentats, els operadors professionals de material vegetal, per poder expedir passaports fitosanitaris han d´acreditar que disposen dels coneixements necessaris requerits per dur a terme els exàmens relatius a l´expedició d´aquests passaports. L´acreditació dels coneixements la faran amb la superació d´un examen presencial, el qual serà gestionat pel Servei de Sanitat Vegetal del Departament d´Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i realitzarà en una de les Escoles Agràries de la Generalitat de Catalunya.

El Servei de Sanitat Vegetal posa a disposició d´aquells operadors professionals interessats en tenir a la seva disposició el material didàctic objecte d´examen, un curs gratuït i un servei de tutoria per plantejar dubtes i qüestions.

A més, el mateix dia de la prova, just abans de la realització d’aquesta, es durà a terme una breu formació per explicar els aspectes més importants a considerar a l’hora d’expedir passaports fitosanitaris.

El curs és obert a tota persona que hi estigui interessada i per accedir-hi cal estar registrat/da al portal RuralCat. Cada aspirant podrà preparar-se els temes lliurement.

Les persones interessades a realitzar la prova podran inscriure’s a través del portal de tràmit de Gencat, escollint d’entre diferents opcions de llocs on es duran a terme les proves, i posteriorment rebran un correu de convocatòria. El dia, hora i lloc de realització de la prova es decidirà en funció del nombre d’inscripcions rebudes, i es comunicarà a les persones interessades amb un mínim de 10 dies naturals d’antelació.

La prova està lliure de taxa.

Per a més informació podeu consultar la fitxa del curs i en cas de necessitat de resoldre qualsevol aclariment referent al temari es pot contactar amb el Servei de Sanitat Vegetal a través del correu electrònic curspf.accioclimatica@gencat.cat .

Navegadors recomanats per al correcte accés al curs per a operadors professionals de material vegetal