Informació sobre cursos vinculats a la formació agrària en general 

Propers cursos

Cercar

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia, reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia, medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Neteja i desinfecció

MONELLS / EA EMPORDÀ (MONELLS)
18/10/2021 - 03/11/2021

Basic English for winemaking 1: Viticulture and terroir

SANT SADURNÍ D'ANOIA / ESCOLA DE VITICULTURA I ENOLOGIA MERÇE ROSSELL I DOMENECH (ESPIELLS)
18/10/2021 - 15/11/2021

Pastures i Pasturatge

SORT / EA PALLARS
18/10/2021 - 29/10/2021

Cobertes, adobs verds, fertilització i gestió d’arvenses en horticultura ecològica

MANRESA / EA MANRESA
18/10/2021 - 13/12/2021

Benestar animal en explotacions porcines

VALLFOGONA DE BALAGUER / EA VALLFOGONA DE BALAGUER
19/10/2021 - 04/11/2021

Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius

SANT SADURNÍ D'ANOIA / ESCOLA DE VITICULTURA I ENOLOGIA MERÇE ROSSELL I DOMENECH (ESPIELLS)
19/10/2021 - 03/12/2021