Informació sobre cursos vinculats a la formació agrària en general 

Propers cursos

Cercar

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia, reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia, medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Habilitats directives en la gestió de l'empresa

TÀRREGA / EA TÀRREGA
21/10/2021 - 04/11/2021

Nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

GANDESA / EA GANDESA
25/10/2021 - 29/11/2021

Introducció a la viticultura biodinàmica

SANT SADURNÍ D'ANOIA / ESCOLA DE VITICULTURA I ENOLOGIA MERÇE ROSSELL I DOMENECH (ESPIELLS)
25/10/2021 - 10/12/2021

Pràctic sobre la documentació i la gestió de l’explotació agrícola

TÀRREGA / EA TÀRREGA
25/10/2021 - 29/11/2021

Bàsic de producció agrària ecològica

GANDESA / EA GANDESA
26/10/2021 - 26/11/2021