Logo Oficina Virtual Sanitat Vegetal

Horta.Net - Notícies

ESTADÍSTIQUES | 18/06/2021  Ruralcat

El 25,8% de la superfície de Catalunya està dedicada als cultius

El Gabinet Tècnic del DACC publica la distribució general de la superfície de Catalunya per ús i comarques i àmbits provincials corresponent a 2020.

Per províncies, Lleida és la que lidera la superfície cultivada, amb 370.713 ha

El Gabinet Tècnic del DACC ha publicat la informació completa per comarques, per demarcacions provincials i pel total de Catalunya dels diferents grups d’aprofitament de la superfície de Catalunya, que inclou boscos, bosquines i matollars, altra vegetació (prats i pastures), àrees rústiques sense vegetació, zones de conreus (separant secà de regadiu) i, finalment, terrenys urbanitzats i tota mena d’infraestructures. Les dades corresponen al 2020 i es recullen en col·laboració amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT).

Segons l’estudi, Catalunya té una superfície total de 3.210.797 hectàrees, de les quals 2.047.093 correspon a boscos, bosquines i altra vegetació (38,6%), 828.811 hectàrees són conreus (25,8%), de les quals 555.119 ha són de secà i 273.692 ha de regadius,  219.333 ha de territori urbanitzat i infraestructures (6,8%), i 115.560 hectàrees sense vegetació (3,6%). 

Per províncies, Lleida és la que lidera la superfície cultivada, amb 370.713 ha, seguida de Tarragona, amb 217.660 ha, Barcelona, amb 138.753 ha, i Girona, amb 101.685 ha.  

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DACC amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DACC