AJUTS | 05/07/2022  Ruralcat

Convocats els ajuts als ens locals de les zones rurals i de muntanya per a la millora d'infraestructures viàries rurals per 15 M d'euros

L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és fomentar les inversions en les vies d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics, i a les explotacions agràries en camins públics de titularitat municipal o comarcal. El termini de presentació de sol·licituds és de 3 mesos.

L’import màxim de l’ajut per al primer tipus d’actuacions no podrà superar els 100.000 €, i per al segon tipus no podrà ser de més de 40.000€ .

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha convocat els ajuts per a la millora d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya amb l'objectiu de garantir l’accessibilitat als nuclis de població i afavorir la mobilitat arreu del territori per a evitar tant com sigui possible el despoblament, impulsar un desenvolupament més sostenible, i assegurar l’equilibri territorial i la cohesió social. Aquesta convocatòria, amb una inversió de 15M€, es distribuirà en 5 M€ durant els anys 2023, 2024, i 2025. El termini de presentació de sol·licituds és de 3 mesos.

L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és fomentar les inversions en les vies d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics, i a les explotacions agràries en camins públics de titularitat municipal o comarcal, i en poden ser beneficiaris els municipis de muntanya i els pertanyents a comarques de muntanya, els municipis d’àrees rurals amb menys de 100 habitants/km², els consells comarcals de muntanya, i el Conselh Generau d’Aran.

La majoria dels camins rurals es concentren en les comarques rurals. Es considera municipis de comarques rurals els que tenen una densitat de població inferior a 100 ha./km2. A Catalunya, 22 de les 42 comarques, amb el 58,8% de la superfície i el 7,9% de la població, es consideren rurals. Són aquestes comarques, juntament amb les de muntanya, on l’actuació i inversió pública és més necessària.

Els ajuts es destinaran principalment a la realització de les obres per a l’ampliació, millora i/o adequació d’un camí rural o camins rurals ja existent/s que ja han complert el seu període de vida útil i ús del bé, o tenen un greu deteriorament estructural que n’afecta la transitivitat i la seguretat viària, i que pot requerir una millora o reforma integrals.

També s’hi inclou les actuacions puntuals de millora per a la seguretat del camí, com ara estabilització de talussos, modificació del traçat, instal·lació de tanques de protecció o senyalització, i pavimentació de camins de terra que donen accés a pobles habitats.

I, finalment, alhora serviran per a dur a terme actuacions de manteniment per a la conservació de la qualitat dels camins amb algun deteriorament estructural superficial que n’afecta la transitivitat, seguretat, i perillositat viària.

Cada ens podrà demanar ajuts per a dos tipus d’actuacions: un ajut per a actuacions destinades principalment a la realització d’obres d’ampliació i de seguretat dels camins, i un altre per a la conservació de la qualitat dels camins.

L’import màxim de l’ajut per al primer tipus d’actuacions no podrà superar els 100.000 €, i per al segon tipus no podrà ser de més de 40.000€ .

La subvenció per a totes les actuacions previstes serà del 90% del cost per a municipis amb menys de 1.000 habitants, del 80 % per a municipis de 1.000 a 3.000 habitants, i del 70 % per a municipis amb més de 3.000 habitants.

Font: DACC