DOSSIER TÈCNIC | 19/07/2022  Ruralcat

Dossier Tècnic 117: “Grups Operatius a Catalunya. Convocatòria 2017”

Aquest monogràfic està dedicat als Grups Operatius de Catalunya, un instrument de suport a la innovació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya. Concretament, aquest número difon els projectes pilot innovadors que es van executar en el marc de la convocatòria d’ajuts de l’any 2017.

Dossier Tècnic 117: “Grups Operatius a Catalunya. Convocatòria 2017.

Els dos articles que inicien aquest Dossier Tècnic exposen les línies d’actuació de la nova PAC, el nou Pla Estratègic de la PAC 2023-2027 (PEPAC) i les necessitats i els reptes en què es trobaran els Grups Operatius en aquest context. Aquesta nova etapa té com a gran objectiu el desenvolupament rural sostenible i la lluita contra el canvi climàtic, però també d’altres necessaris per assolir el creixement rural que desitgem. La nova intervenció de Cooperació de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícola actuarà de manera transversal per contribuir a l’assoliment d’aquests objectius. Cal destacar que aquesta nova intervenció està desenvolupada pensant en els Sistemes de Coneixement i Innovació Agrícoles (AKIS)

Tot seguit, es detallen els projectes dels 32 grups operatius  executats corresponents a la convocatòria de l’any 2017 amb els resultats i conclusions de cadascun d’ells.

Per acabar, el Dossier es tanca amb una entrevista a dos dels participants de diferents grups operatius: Sergio Ponsà (Centre Tecnològic BETA) i Mariona Pratdesaba (INNOVACC), que ofereixen una visió més personal sobre què ha suposat la seva participació en els diferents Grups Operatius.

Els Grups Operatius consisteixen en l'associació de diverses entitats amb interessos comuns entorn d’un projecte d'innovació específic. Els projectes estan finançats a través de l’operació 16.01.01 de Cooperació per a la Innovació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022.

Els projectes pilot persegueixen aconseguir que les idees innovadores esdevinguin solucions reals. La seva finalitat última és fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de coneixements a les zones rurals, així com enfortir els lligams entre l’agricultura, la producció d’aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, millorant al mateix temps la gestió i el rendiment mediambientals.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, d’universitats i centres de recerca i del sector.

Font: DACC