RAMADERIA | 28/07/2022  Ruralcat

Entra en funcionament la plataforma de gestió de dejeccions ramaderes i la fertilització eDERAN

L’aplicació eDERAN agruparà tots els tràmits relacionats amb la gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització.

La plataforma de gestió de dejeccions ramaderes i la fertilització eDERAN es troba al portal DUN del web del DACC.

Ja es pot fer servir la plataforma de gestió de dejeccions ramaderes i la fertilització eDERAN, que es troba al portal DUN (Declaració Agrària) del web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. De moment, s’ha posat en funcionament una part de totes les funcions que es podran desenvolupar des d’aquesta aplicació, que en un futur agruparà tots els tràmits relacionats amb la gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització, com la presentació de plans de gestió de dejeccions ramaderes, la traçabilitat amb GPS de la destinació de les dejeccions i la declaració anual de nitrogen aplicat als cultius (DAN).

En aquesta primera versió d’eDERAN, s’activa el mòdul de consulta de Gestió de terres, adreçat principalment a agricultors/agricultores que podran consultar els seus recintes fertilitzables i veure a quin Pla de gestió estan cedits actualment.

Aquesta informació fins ara s'ha facilitat als titulars un cop l'any, mitjançant la DUN. Amb l’entrada en funcionament de l’eDERAN es disposarà d'informació actualitzada sempre que calgui consultar-la.

També s'obté informació complementària sobre aquestes terres que es fertilitzen, com per exemple: si es troben ubicades en zona vulnerable o la quantitat màxima de nitrogen orgànic aplicable per any.

Es preveu que aquesta aplicació sigui utilitzada potencialment per 50.000 agricultors i ramaders.

Amb la posada en funcionament d’aquesta plataforma es vol arribar a una simplificació dels tràmits relacionats amb la gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització, que siguin més àgils i més transparents als usuaris.

Amb eDERAN es promourà la valorització de les dejeccions com a recurs dins d’un esquema de bioeconomia circular, amb una fertilització ajustada a les necessitats dels cultius, amb el seguiment d’aquestes aplicacions per GPS quan escaigui, per assolir l’objectiu de millorar la qualitat dels sòls i de les aigües subterrànies del país.

Font: DACC