RURALCAT | 02/08/2022  Ruralcat

Informació, assessorament i recursos, els serveis més valorats pels usuaris de RuralCat

RuralCat ha impulsat una enquesta online de satisfacció dirigida als seus usuaris amb la finalitat de saber els punts més valorats de la plataforma i poder definir el portal del futur.

L’enquesta ha estat realitzada a tot Catalunya, i hi ha hagut la participació de més de 700 professionals.

RuralCat ha impulsat una enquesta online de satisfacció dirigida als seus usuaris amb la finalitat de saber els punts més valorats de la plataforma i poder definir el portal del futur. Gràcies a les dades recopilades, s’ha pogut comprovar el grau de complaença dels professionals del sector agroalimentari amb relació als apartats, eines i serveis oferts al web RuralCat. Els mòduls més prioritaris i valorats de RuralCat són la informació, l’assessorament i les eines i serveis, que els usuaris consideren que haurien de ser els que incorporin noves funcionalitats.

L’enquesta ha estat realitzada a tot Catalunya, i hi ha hagut la participació de més de 700 professionals. Els participants formen part del sector l’agricultura (28,9%), l’administració pública (15,1%), la ramaderia (9,9%), l’alimentació (9%), la jardineria i el sector forestal (8,1%), la universitat i la recerca (5,3%) i el suport a l’empresa (4,9%), i la majoria (86%) són usuaris registrats a RuralCat.

Pel que fa a les subscripcions que ofereix el portal, el butlletí de RuralCat és el que en té un nombre més elevat (89,6%), tot seguit dels avisos fitosanitaris SMS/mail (23,9%) i finalment, els avisos de reg (13,5%).

També s’ha preguntat als usuaris el grau d’utilitat de les oficines virtuals de RuralCat, i en general, totes són d’interès pels usuaris. Destaquen sobretot l’Oficina de Sanitat Vegetal i l’Oficina d’Assessorament.

Quant als diferents apartats que ofereix RuralCat, la valoració també ha estat positiva. Els apartats ‘Informació (Dossiers Tècnics, Fitxes tècniques, vídeos...)’ ‘Agenda de jornades i activitats’, ‘Formació i transferència’ i ‘Formació a distància (FAD)’, són els de més interès i utilitat per l’usuari.

En relació amb les formacions, s’ha preguntat als participants la seva valoració pel que fa a les jornades en línia i cursos a distància (FAD). El 72,3% considera que la seva experiència ha estat bona o molt bona amb les jornades en línia (webinar) i el 32,3%, opina el mateix dels cursos a distància (moodle). També s’ha consultat als usuaris els motius pels quals no n’han arribat a fer mai cap, i en general les respostes són per no haver tingut l’oportunitat o per falta de coneixement de l’oferta formativa.

L’enquesta també ha servit per saber quina informació o sector troben a faltar els usuaris a RuralCat. Les respostes han estat diverses: des de profunditzar més en alguns temes, fins a incloure altres sectors relacionats amb els que ja hi ha actualment. Tot i això, alguns participants han contestat que la informació que proporciona el portal ja és molt completa.

Per acabar, s’ha preguntat a l’usuari quins són els aspectes més prioritaris per incorporar noves funcionalitats al portal, i el que ha rebut més vots ha estat la formació, seguit de l’assessorament i les eines i els serveis. L’enquesta conclou amb un calaix per deixar-hi observacions, on s’han recollit molts comentaris positius i propostes de millora constructives sobre RuralCat i tot el que ofereix. En destaquen, sobretot, comentaris sobre la utilitat de les formacions. Així doncs, amb les dades recopilades a l’enquesta i els suggeriments dels usuaris, es pretén continuar millorant el portal i definir el RuralCat del futur.

Font: RuralCat