RURALCAT | 08/08/2022  Ruralcat

RuralCat supera els 100.000 visitants durant la primera meitat del 2022

Les seccions de Formació i Transferència, Inscripcions a Jornades tècniques, Formacions a Distància i Dades Agroclimàtiques són els espais més visitats durant els primers 6 mesos de l’any.

Les oficines virtuals han obtingut 20.948 visites, un 28,6% més respecte al mateix període de l’any passat.

El portal RuralCat del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha tancat el primer semestre de l’any 2022 amb 103.358 visitants, un 3,7% més que en el mateix període de 2021. D’altra banda, ha rebut 289.767 visites i 1.522.415 pàgines visualitzades. Les seccions més visitades continuen sent les de Formació i Transferència, la Inscripció a jornades tècniques, la Formació a distància i les Dades agroclimàtiques.

A més a més, s’ha comptabilitzat una durada mitjana de les sessions de 4 minuts i 43 segons i la mitjana de pàgines per visita és de 5,25. En relació als usuaris, se n’identifiquen un total de 62.818 de registrats, dels quals 6.334 són nous.

Gran part de les visites, concretament un 44%, provenen de tràfic directe a través d’URL o marcador, un 38,3% de cerques de Google o altres buscadors, un 15,5% mitjançant enllaços d’altres webs i un 2,2% a través de xarxes socials. Pel que fa als dispositius utilitzats, el 74,5% procedeixen d’un ordinador d’escriptori, el 23,7% del mòbil i un 1,8% de tauletes.

Respecte a les xarxes socials de RuralCat, Twitter ha acumulat 15.205 seguidors. En el cas de Facebook, es localitzen 6.700 seguidors i per últim, Instagram, compta amb 6.061.

També s’han actualitzat les dades dels resultats aconseguits de les diferents oficines virtuals, que en total han obtingut 20.948 visites, un 28,6% més respecte al mateix període de l’any passat. S’han registrat 55.151 pàgines vistes (+24,3%, en comparació al primer semestre de 2021). Les oficines que han rebut més visites han estat: l’Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes (8.772), l’Oficina El Planter (1.809), l’Oficina Xarxa-i.cat (1.423) i l’Oficina de l’Oli (1.047).

En total s’han enviat 54.244 avisos fitosanitaris, 67.564 SMS i 13.320 recomanacions de reg.

Sobre el portal RuralCat

RuralCat és el web de continguts i serveis destinat als professionals agroalimentaris, forestals, pesquers i del món rural i a entitats i persones vinculades a aquests àmbits, que des de l’any 2002, a iniciativa del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, té l’objectiu de contribuir a millorar la competitivitat, sostenibilitat i connectivitat del sector.

El web contribueix a la transferència de coneixement i la innovació, potencia la formació en línia, crea continguts tècnics, publica informació rellevant per al sector professional i genera eines de suport per a la presa de decisions, per tal d’esdevenir l’espai virtual del Sistema de Recerca, Transferència i Innovació agroalimentària, forestal i pesquera de Catalunya.

En aquest enllaç es pot consultar la infografia "Indicadors RuralCat 1r semestre de 2022" amb les principals dades i també la infografia amb les dades de les “Oficines Virtuals 1r semestre de 2022”.