AJUTS | 08/09/2022  Ruralcat

Oberta la convocatòria per l’ajut de mínims a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries

El termini de sol·licitud de l’ajut estarà obert fins al 30/09/2022.

Aquest ajut va dirigit a persones físiques o jurídiques que siguin microempreses, petites o mitjanes empreses (PIME), i que realitzin l’activitat de transformació/manipulació i comercialització de productes agroalimentaris a Catalunya.

Fins al 30 de setembre del 2022, està oberta la convocatòria per sol·licitar l’ajut de mínims a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries. Aquest ajut va dirigit a persones físiques o jurídiques que siguin microempreses, petites o mitjanes empreses (PIME), i que realitzin l’activitat de transformació/manipulació i comercialització de productes agroalimentaris a Catalunya. Se n’exclou el sector vitivinícola atès que ja té una ajuda específica.

L'objectiu dels ajuts és fomentar les exportacions de les indústries agroalimentàries amb seu social a Catalunya mitjançant la participació en activitats de promoció comercial exterior, que tinguin per finalitat incrementar o consolidar les expedicions en el sí de la Unió Europea i les exportacions a tercers països. Prèviament a la presentació de la sol·licitud, les despeses subvencionables s’han d’haver executat i pagat dins del període del 30 de setembre del 2021 fins al 30 de setembre 2022. Les despeses són les següents:

 

-Participació en fires i exposicions internacionals

-Missions comercials directes o inverses

-Campanyes publicitàries

-Promocions en punt de venda

-Presentacions de producte

-Material divulgatiu i de promoció. Informació i publicitat, en revistes especialitzades, receptaris, catàlegs, llibres, internet, punts de venda no inclòs en campanyes publicitàries

-Consultoria, formació i assessorament en l’àmbit de la comercialització internacional agroalimentària (se n’exclouen els cursos d’idiomes)

-Comerç electrònic destinat a l’exportació (pàgines web, catàlegs, productes i preus, venda on line, etc.)

 

Les quanties dels ajuts són d'un màxim del 70% de la despesa subvencionable amb una quantia màxima de 10.000 euros per persona beneficiària pel nombre total de despeses realitzades i subvencionables.

La normativa que regula l’ajut és la RESOLUCIÓ ACC/904/2022, de 28 de març, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries a Catalunya per a l'any 2022 (ref. BDNS 617954). (DOGC  núm.  8639  publicat el  01/04/2022) i l’ORDRE ACC/45/2022, de 21 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries a Catalunya. (DOGC  núm.  8633  publicat el  24/03/2022).

El tràmit només es pot fer per internet, a l’espai habilitat del canal empresa del web gencat.cat

Les consultes es poden dirigir a la bústia: industries.daam@gencat.cat

 

Font: DACC