AJUTS | 13/09/2022  Ruralcat

Oberta la convocatòria pels ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública

Aquests ajuts estan destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió de boscos i les actuacions silvícoles de millora entre d’altres.

Aquests ajuts són cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i la dotació pressupostària és de 7.413.157,90€.

S’obre la convocatòria pels ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública.  Aquests ajuts estan destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, la prevenció d'incendis forestals i la restauració del potencial forestal.

Es regulen mitjançant l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i l'Ordre ACC/118/2021, de 30 de maig, per la qual es modifica l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril. 

En el marc de l’operació 08.05.02 d’ajuts per a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (IOF), és subvencionable la redacció i revisió de: Plans tècnics de gestió i millora forestals (PTGMF), Plans simples de gestió forestal (PSGF), Projectes d’ordenació (PO) i Projectes d’ordenació forestal d’àmbit municipal o supramunicipal (PFM).

En el marc de l'operació 04.03.03 d'ajuts a la xarxa viària per a la gestió dels boscos: la construcció de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible,  l’arranjament substancial de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible i les actuacions puntuals i construccions d'obra civil i/o de bioenginyeria pels conceptes anteriors. 

En el marc de l'operació 08.05.01 d'ajuts per a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics: l’aclarida de plançoneda, l’aclarida de millora, la tallada selectiva, la selecció de tanys l’estassada de sotabosc d'execució conjunta amb alguna actuació anterior o per iniciar una activitat silvopastoral i el desembosc amb cable aeri i/o tracció animal

En el marc de l'operació 08.03.01 d'ajuts per a la recuperació del potencial forestal és subvencionable la tallada de vegetació afectada i el tractament de les restes generades per incendi forestal, per nevades i per bufaruts. Per a les infraestructures en la prevenció d’incendis se subvenciona la construcció de les vies forestals estratègiques, el manteniment de les vies forestals estratègiques, la creació dels punts de reserva d'aigua per a extinció d'incendis forestals, el manteniment dels punts de reserva d'aigua per a extinció d'incendis forestals, l’obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes in situ, l’obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes en pista, l’obertura de línies de defensa contra incendis forestals d'accessibilitat (FAT), les actuacions puntuals i construcció d'obra civil i/o de bioenginyeria per la construcció i el manteniment de les vies forestals, la creació d'àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques i el manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques i complementàries per a la prevenció d'incendis mitjançant pasturatge.

Aquests ajuts són cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i la dotació pressupostària és de 7.413.157,90€. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 9 de novembre de 2022.

 

Font: Departament d’Acció Exterior i Govern Obert