FORESTALS | 15/09/2022  Ruralcat

Es presenta el Manual de gestió de recursos micològics a Catalunya

El manual s’ha editat a partir de la base de dates micològica que té l’equip del centre, format per dades dasomètriques i climàtiques recol·lectades en més de 120 parcel·les permanents inventariades al llarg de més de 20 anys a Catalunya.

S’estima que a Catalunya hi ha prop d’1,2 milions de persones que habitualment recol·lecten fongs en ecosistemes forestals.

S’ha presentat al Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet (PNIN) el Manual de gestió de recursos micològics a Catalunya. Aquest manual permetrà transferir als gestors forestals eines per a la gestió dels seus boscos de manera que puguin millorar els aprofitaments de bolets, els serveis forestals i en conseqüència els seus rendiments econòmics, proposant-los accions de gestió forestal més efectives.

 

L’activitat ha estat finançada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Des d'una perspectiva socioeconòmica, els impactes socials i econòmics vinculats als bolets són molt alts, especialment a Catalunya. L'equip del CTFC ha estimat que a Catalunya hi ha prop d'1,2 milions de persones que habitualment recol·lecten fongs en ecosistemes forestals, i han quantificat en 48 milions d'euros el valor econòmic mitjà anual dels fongs comestibles recol·lectats i en 32 milions d'euros el valor de bolets comercials que es venen.

 

Al mateix temps, estudis desenvolupats pel mateix equip han demostrat com la gestió forestal multifuncional, integrant la producció conjunta de bolets, fusta i altres serveis com la fixació de carboni genera més ingressos econòmics que la gestió forestal amb un únic objectiu de maximitzar únicament la producció de fusta. La intensitat del règim de tallades als boscos també té un impacte en la quantitat de bolets que s’obtenen i, per tant, en la generació d'ingressos dels boscos,  ja que la falta d'una gestió forestal adequada als ecosistemes forestals mediterranis pot significar una reducció de l'11% de la producció anual total de bolets. Mentre que una gestió forestal sostenible, extraient el 100% del creixement anual dels arbres representaria incrementar un 6% la producció de bolets. En el cas de Catalunya, això suposaria 262 t més de bolets comestibles cada any o incrementar en més d'1 milió d'euros el valor anual del recurs bolets.

 

Font: DACC