INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 22/09/2022  Ruralcat

El Laboratori Agroalimentari participa en el “14th European Pesticide Residue Workshop”

En aquesta convocatòria es tracten els avenços en tècniques analítiques i mètodes de determinació de residus de plaguicides, amb especial èmfasi en les noves propostes de detecció per espectrometria de masses d’alta resolució (HRMS).

El 14th European Residue Workshop se celebra del 19 al 23 de setembre a Bolonya.

El Laboratori Agroalimentari participa en el 14th European Pesticide Residue Workshop que es celebra del 19 al 23 de setembre a Bolonya amb la presentació de dos pòsters: Validation of 131 pesticides in honey, pollen, royal jelly and comb by GC-MSMS and LC-MSMS i “Multi-residue method for the determination of pesticides in olive oil, olives and olive leaves and the results obtained in Catalonia during 2015-2021”. Es tracta de la trobada internacional més destacada en l’àmbit de residus de plaguicides, amb presència de professionals de reconegut prestigi.

 

 

En aquesta convocatòria es tracten els avenços en tècniques analítiques i mètodes de determinació de residus de plaguicides, amb especial èmfasi en les noves propostes de detecció per espectrometria de masses d’alta resolució (HRMS). Es revisen les guies de control de qualitat i validació de mètodes així com l’avaluació de riscos i la toxicologia. També tenen un espai d’estudi les tendències en registre de plaguicides i el seu ús, i es poden conèixer propostes d’anàlisi de plaguicides en nous aliments.

 

 

Les aportacions del Laboratori Agroalimentari presenten, per una banda, els resultats de les validacions de mètodes realitzades en el laboratori en mostres de mel i productes de la mel i, per una altra, un recull de resultats obtinguts en el període 2015-2021 de les mostres d’oli, olives i fulles d’olivera analitzades, aportant informació significativa d’anàlisi de residus de plaguicides en aquests productes amb presència rellevant en la dieta mediterrània.

 

Font: DACC