SANITAT VEGETAL | 20/10/2022  Ruralcat

Alternatives a l’ús dels glifosat en conreus extensius

El glifosat és un herbicida no selectiu, amb una escassa o gairebé nul·la activitat herbicida persistent en el sòl.

L’aplicació reiterada d’aquest herbicida al llarg dels anys pot contribuir, encara que lentament, a seleccionar individus de males herbes resistents a aquest producte

Des del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s’ha publicat un full informatiu amb alternatives a l’ús de glifosat en conreus extensius.

Aquestes alternatives es poden classificar en dos grans grups:

 

- Les mesures encaminades a reduir la presència de les males herbes que fan necessari el tractament amb glifosat.

- Les mesures que pretenen la substitució d’aquesta matèria activa per un altre herbicida o mètode de control equivalent.

 

Les mesures d’aquests dos grups resulten complementàries, per la qual cosa resulta interessant la combinació del màxim nombre d’alternatives per aconseguir els resultats desitjats en el marc de la gestió integrada de males herbes.

El RD 1311/2012 estableix el marc d’acció per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris mitjançant la reducció dels riscos i els efectes de l’ús d’aquests productes en la salut humana i el medi ambient; entre d’altres, amb el foment de la gestió integrada de les males herbes i de plantejaments o tècniques alternatius com els mètodes no químics.

El glifosat és un herbicida no selectiu, amb una escassa o gairebé nul·la activitat herbicida persistent en el sòl. En els conreus extensius de Catalunya es fa servir principalment per al manteniment dels rostolls, ja sigui en postcollita dels cereals per mantenir-los sense vegetació en el període entre cultius, o bé aplicat en presembra per eliminar espècies vegetals ja presents al camp abans de la sembra que podrien resultar perjudicials al llarg del cicle de cultiu dels cereals. En l’actualitat, a Espanya no hi ha cap formulat que tingui autoritzada la seva aplicació abans de la recol·lecció dels cereals.

L’aplicació reiterada d’aquest herbicida al llarg dels anys pot contribuir, encara que lentament, a seleccionar individus de males herbes resistents a aquest producte. Actualment, ja s’està detectant a Catalunya alguna població de males herbes amb manques de control.

 

Davant de qualsevol dubte o aclariment, contacteu amb el Servei de Sanitat Vegetal: ssv.daam@gencat.cat

 

Font: Sanitat Vegetal