INNOVACIÓ | 14/11/2022  Ruralcat

Es quatriplica el pressupost destinat a Catalunya per a la innovació i modernització del sector agrícola i ramader

Els crèdits aprovats en Conferència Sectorial per a la innovació i modernització del sector agrícola i ramader han passat d’una primera assignació de 7,4 M€ a 27,8 M€.

Es tracta d’una injecció de recursos per al sector que fa possible seguir avançant cap a un canvi en el model de producció agrícola i que situen Catalunya en una posició de lideratge en el conjunt de l’Estat.

El bon nivell de col·laboració del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural amb el sector, així com la gestió eficaç i eficient de les ajudes i recursos que ha dut a terme, han permès que Catalunya opti a un increment de recursos en la redistribució dels crèdits a les comunitats autònomes feta pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. En concret, els crèdits aprovats en Conferència Sectorial per a la innovació i modernització del sector agrícola i ramader han passat d’una primera assignació de 7,4 M€ a 27,8 M€.

Les línies d’ajut per a l’agricultura de precisió, eficiència energètica i economia circular i en l'aprofitament d'energies i gasos renovables al sector agrícola i ramader sumen a data d’avui 23,93 M €, que suposen un augment del 270% respecte els 6,43 M € assignats inicialment.

En definitiva, es tracta d’una injecció de recursos per al sector que fa possible seguir avançant cap a un canvi en el model de producció agrícola i que situen Catalunya en una posició de lideratge en el conjunt de l’Estat, amb un 23,5% del total de recursos en aquest àmbit competencial.

En l’àmbit d’ajuts relatiu a reforçar els sistemes de capacitació i bioseguretat en vivers i centres de neteja i desinfecció, la Conferència Sectorial ha assignat a Catalunya transferències per valor de 3,8 M€.

En concret, la convocatòria del Departament destinada a la bioseguretat en vivers, que es va fer per import de 471.324 €, no ha permès donar cobertura a la totalitat de la demanda. Amb la nova redistribució, Catalunya disposarà d’1,86 M€, el que suposa un increment del 25%.

Pel que fa als centres de neteja i desinfecció, la convocatòria feta pel Departament, per un import de 468.075,93 €, també ha registrat una demanda molt superior a les disponibilitats. També s’han complert tots els compromisos quant a objectius, de manera que en la nova distribució de fons Catalunya incrementa la seva dotació en més d’un 23%, per valor de 2,02 M€.

La redistribució de crèdits suposa un increment molt important per Catalunya en relació amb la darrera distribució del Ministeri; també en aquesta tipologia d’inversió es recull l’alt nivell d’eficàcia i eficiència en la gestió de les ajudes i la bona resposta del sector.

 

Font: Departament d’Acció Exterior i Unió Europea

 

Informació relacionada