ACCIÓ CLIMÀTICA | 18/11/2022  Ruralcat

Oberta la convocatòria Next Generation EU de subvencions de la Fundació Biodiversitat

L’objectiu de la convocatòria és fomentar les actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats.

El termini de sol·licitud és fins al 22 de desembre de 2022.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha publicat la convocatòria de l’any 2022 per a la concessió d’ajuts de la Fundació Biodiversitat pel foment d’actuacions dirigides a la renaturalització i la resiliència de ciutats. Aquests ajuts estan finançats amb fons Next Generation EU.  

L’objectiu dels ajuts és el foment d'activitats que contribueixin a la renaturalització urbana, impulsant la infraestructura verda i la connectivitat dels espais verds i blaus, amb l'objectiu d'incrementar la biodiversitat i la conservació i l'adaptació al canvi global i de millorar l’habitabilitat dels entorns urbans.

Els resultats dels projectes finançats hauran de ser per ells mateixos perdurables en el temps, contribuint a generar un impacte socioeconòmic positiu i integrant la igualtat de gènere i d’oportunitats de forma transversal.

Són possibles beneficiaris ajuntaments de capitals de província i ajuntaments de municipis amb una població de més de 50.000 habitants (segons dades del Padró municipal referides a l'1 de gener de 2021), excepte si ja han rebut un ajut de la mateixa convocatòria de l'any 2021.

També podran tenir la condició de beneficiàries les següents entitats, sempre que s’integrin en agrupacions de beneficiaris juntament amb almenys un municipi que compleixi les condicions de l’apartat anterior, que haurà d’actuar com a representant de l’agrupació:

 

-Ajuntaments de municipis amb població de més de 20.000 habitants.

-Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.  Quan aquestes entitats duguin a terme activitats econòmiques i no econòmiques, els ajuts només podran anar adreçats a les darreres.

-Organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat i de les CCAA.

-Universitats públiques i Instituts universitaris inscrits al Registre d’Universitats, Centres i Títols.

-Centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim de lucre d’àmbit estatal que estiguin inscrits al Registre de centres.

-Centres públics o privats sense ànim de lucre d’R+D+i que en els seus estatuts o en la normativa que els reguli tinguin l’R+D+i com activitat principal.

 

El pressupost és de 62.000.000 euros i cada sol·licitud podrà rebre com a mínim fins a 2.000.000 euros i com a màxim fins a 4.000.000 euros. El termini de sol·licitud és fins al 22 de desembre de 2022.

 

Font: Departament d’Acció Exterior i Unió Europea