ESTADÍSTIQUES | 12/12/2022  Ruralcat

Publicades les fitxes estadístiques del sector ramader boví

La fitxa recull informació completa per anys, des del 1997 fins al 2021, del cens ramader, estructures d’explotacions, ocupació, mapes, escorxadors i altra informació complementària del sector ramader boví.

L’any 2021 a Catalunya el cens ramader del sector boví era de 628.603 caps.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha actualitzat la fitxa estadística del sector ramader boví, amb dades del 2021 desglossades per anys i territori. La fitxa conté la informació consolidada més actualitzada del sector presentada separadament per temes i inclou totes les dades específiques, des del cens ramader, l’estructura de les explotacions, l’ocupació, els escorxadors, els destins, distribuïda territorialment en quadres i mapes, a la informació de preus i de consum, les dades econòmiques, així com les dades de volum del comerç exterior. Gran part d’aquesta informació conté les dades consolidades més actualitzades amb informació històrica de, fins i tot, dècades.

També hi ha informació sobre la producció de llet, el lliurament de llet crua i informació sobre la indústria de fabricació de pinsos.

Segons la fitxa, pel que fa al cens ramader, l’any 2021 el nombre de caps a Catalunya era de  628.603 caps, amb Lleida com a província capdavantera amb 330.848 caps, seguit de Barcelona amb 152.736 caps, Girona amb 132.193 caps i finalment Tarragona amb 12.826 caps.

Pel que fa a l’estructura de les explotacions, el 2021 Catalunya tenia 6.423 explotacions, que equival a 1.053.225 places.  El consum de carn de boví a les llars de Catalunya va ser de 35.148 milers de kg amb un valor de 372.910 milers d’euros. El consum per càpita es va situar en els 5 kg. Quant al comerç exterior, Catalunya va exportar 51.665 tones per un valor de 186.999 milions d’euros.

Si us interessa el món agrari i voleu estar informats de l’actualitat i les novetats, podeu fer la subscripció al butlletí a través de la web del DACC per rebre el butlletí informatiu de Novetats Estadístiques.

 

Font: DACC