ESTADÍSTIQUES | 22/12/2022  Ruralcat

Presentació interactiva dels principals indicadors del sector agrícola per a la Campanya 2022

La presentació mostra els principals indicadors del sector agrícola per a la Campanya 2022 així com l’evolució històrica de l’any 2015 a l’any 2022.

La presentació s’ha realitzat a partir de les dades de la DUN 2015-2022.

La presentació interactiva dels principals indicadors del sector agrícola s’ha realitzat a partir de les dades de la DUN 2015 -2022.

S’hi pot consultar el nombre d'explotacions agrícoles, que aquest any són 46.302 explotacions, i la superfície de cultiu (750.281 hectàrees). També qui gestiona les explotacions (homes, dones o persones jurídiques) i el percentatge de representativitat entre homes i dones i la distribució de gestió de finques segons les franges d’edat del titular. L’any 2022, el 68,8% són homes i el 31,2% dones, i pel que fa a l’edat, més del 30% són persones que tenen entre 56 i 65 anys.

La presentació també dona informació sobre les hectàrees treballades de cada tipus de conreu: 326.428ha són cereals, 85.962 ha farratgeres, 85.957 ha oliverar, i la resta es reparteix entre vinya, fruita dolça, guaret, fruits de closca, arròs, cítrics i altres conreus. També s’hi troba la  relació entre la superfície regada i la no regada, així com el tipus de reg que s'utilitza i el règim de tinença dels agricultors. El 34,28% són cultius de regadiu, i el 65,72% cultius de secà. El sistema de reg més utilitzat és el localitzat, amb un 31,81%.

Aquesta presentació també recull informació sobre l’evolució històrica de les explotacions declarades en el període 2015 – 2022. El nombre d’explotacions agràries l’any 2015 era de 55.287, i actualment és de 46.302.

Tota aquesta informació la trobem disgregada per Comarques i en l'àmbit de Catalunya.

Si us interessa el món agrari i voleu estar informats de l’actualitat i les novetats, podeu fer la subscripció al butlletí a través de la web del DACC per rebre el butlletí informatiu de Novetats Estadístiques.

 

Font: DACC