FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 09/01/2023  Ruralcat

El proper dilluns 16 de gener s’obren les inscripcions a nous cursos a distància

El proper dilluns dia 16 de gener s’obriran les inscripcions a 10 cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat. El període d’inscripció finalitzarà el 25 de gener

El període d’inscripció finalitzarà el 25 de gener.

Els cursos que s’ofereixen són els següents:

 

Recursos per a la gestió empresarial

Aquest curs dona una visió, reduïda i condensada de diversos temes que són convenients que conegui tot empresari i d'altres d'actualitat que envolten l'esdevenir diari d'una empresa. Aquest temes s'amplien amb la visita de diferents pàgines a Internet relacionades amb qüestions d'interès.

Dates: Del 07/02/2023 al 17/02/2023

Durada: 21 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Curs de benestar animal en explotacions porcines

Aquest curs ofereix la formació general i específica sobre benestar animal als productors i ramaders de porcí, que permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent.

Dates: Del 07/02/2023 al 17/02/2023

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Curs de gestió de dejeccions líquides de porcí

Aquest curs ofereix uns coneixements bàsics específics sobre la gestió de dejeccions líquides de porcí amb l’objectiu de millorar la fertilitat dels conreus i revaloritzar els purins com a fertilitzants orgànics tot reduint els costos de fertilització i les emissions de gasos, i complint amb la normativa vigent.

Dates: Del 07/02/2023 al 10/03/2023

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Curs bàsic de seguretat i prevenció de riscos laborals en l’explotació agrària

El curs dóna unes nocions bàsiques sobre la seguretat i la prevenció de riscos laborals en una empresa agrària. És una porta d'entrada al món de la prevenció i a la possibilitat d'aplicar conceptes de prevenció en la pràctica diària.

Dates: Del 07/02/2023 al 03/03/2023

Durada: 30 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Curs de benestar animal en explotacions avícoles

Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre benestar animal en l’explotació avícola, que permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent. Els estudiants faran tota la formació a distància (a excepció de la sessió presencial final), via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs.

Dates: Del 07/02/2023 al 17/03/2023

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Botànica

Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Dates: Del 07/02/2023 al 28/04/2023

Durada: 63 h

Cost de la inscripció: 65 €

 

BIOCIDES. Curs de manipulador i aplicador de biocides d’ús ramader-Específic

Aquest curs ofereix una formació específica sobre l’ús i la manipulació de productes biocides d’ús ramader. S'adreça als/les ramaders/res que manipulin i/o facin tractaments en la pròpia explotació i emprin productes biocides d'ús ramader autoritzats per al seu ús per personal professional i al personal auxiliar que realitzi aquestes mateixes activitats, dins de l’àmbit territorial de Catalunya.

Dates: Del 07/02/2023 al 03/03/2023

Durada: 13 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Aigua, sòl, fertilització i ecosistemes

Aquest és un curs obert a tothom, però està especialment adreçat als alumnes que segueixen un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Dates: Del 07/02/2023 al 28/04/2023

Durada: 63 h

Cost de la inscripció: 65 €

 

QUALIFICAT. Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell qualificat que exigeix la normativa vigent (DECRET 61/2015, de 28 d’abril).

Dates: Del 07/02/2023 al 21/04/2023

Durada: 60 h

Cost de la inscripció: 85 €

 

Internacionalització

Aquest curs conforma un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables per tal que un empresari agrari s’iniciï en el món de la internacionalització i exportació dels productes agraris. Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran per correu electrònic.

Dates: Del 07/02/2023 al 17/03/2023

Durada: 24 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Font: DACC 

Informació relacionada