FORESTAL | 16/01/2023  Ruralcat

S’activa la Comunitat d’Innovació en Incendis Forestals a Catalunya

La finalitat és crear un grup de treball intersectorial per debatre les mesures i les innovacions necessàries en l’àmbit dels incendis forestals a Catalunya i establir el full de ruta per als pròxims anys.

S’hi inclouen instruments com l’RScat Inicia’t, dissenyat especialment per a les empreses de dimensions reduïdes, que tenen interès a sistematitzar i comunicar les seves accions de responsabilitat social.

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) ha acollit la primera reunió de la https://www.ctfc.cat/, composta per més de 30 representants de l’Administració, del sector privat, de la recerca i la transferència i de la societat civil. Aquesta comunitat, liderada per investigadors del CTFC, neix en el marc del projecte europeu FIRE-RES, finançat pel programa Horizon 2020 en el marc del Pacte Verd, i el living lab associat a Catalunya.

Darrere de la CIIFCat hi ha la voluntat de crear un grup de treball intersectorial per debatre les mesures i les innovacions necessàries en l’àmbit dels incendis forestals a Catalunya i establir el full de ruta per als pròxims anys. Aquest grup compta amb la participació d’actors rellevants en tots els àmbits competencials que afecten els incendis forestals a Catalunya, per incloure els diversos punts de vista en els debats en el si de la comunitat, encara que amb un protagonisme destacat dels investigadors.

Durant aquesta primera reunió de la CIIFCat es van dur a terme exercicis grupals per tal de definir la situació actual i els factors crítics per a la gestió integrada d’incendis, definir la visió comuna a què es vol arribar a mitjà o llarg termini i identificar les carències actuals i innovacions necessàries per assolir els objectius.

Amb aquestes aportacions dels diferents actors, els investigadors del CTFC començaran a redactar el full de ruta basat en la visió comuna per, en futures trobades, avaluar els avenços i continuar treballant en la transició cap a paisatges resilients al foc, així com identificar les eines i actuacions necessàries per fer-ho.

Sobre la base de cada una de les àrees clau d’intervenció identificades durant aquesta reunió, es treballarà també en reptes més definits per llançar una campanya d’innovació oberta durant el 2023.

Aquesta iniciativa forma part del projecte FIRE-RES (Innovative technologies and socio-ecological-economic solutions for fire resilient territories in Europe), que uneix 34 socis entre Europa i Xile. FIRE-RES desenvolupa i implementa una sèrie de solucions pràctiques amb l’objectiu de crear paisatges forestals resilients als incendis —amb un èmfasi especial en els incendis forestals extrems o incendis de sisena generació.

Aquestes solucions es duran a terme en onze living labs, entre els quals hi ha Catalunya, per tal de cocrear i avançar de manera alineada amb els actors rellevants en la implementació d’una estratègia integrada del risc d’incendi i aconseguir territoris i societats capaços de continuar les seves funcions socials, ecològiques i econòmiques amb l’esdeveniment d’incendis forestals.

 

Font: Departament de Recerca i Universitats