DOSSIER TÈCNIC | 25/01/2023  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 120: “Canvi climàtic i la seva incidència en el sector primari”

Aquest monogràfic es tracta d’un pas més per ampliar el coneixement de com afecta el canvi climàtic en diferents àmbits del sector primari.

Dossier Tècnic nº120: “Canvi climàtic i la seva incidència en el sector primari”

El Dossier Tècnic nº 120: “Canvi climàtic i la seva incidència en el sector primari” tracta sobre les conseqüències del canvi climàtic que afecten els diferents sectors del sector primari i analitza les seves corresponents adaptacions per gestionar-los. 

Amb la col·laboració d’experts en la matèria, es presenten diversos articles que exposen el context actual de la pesca, l’agricultura, la ramaderia, la gestió forestal i l’alimentació. La seva opinió, elaborada a partir de dades objectives, identifica les mancances del model de producció actual i quines modificacions serien òptimes. Els coneixements dels experts que hi han col·laborat promouen la informació, la formació i el debat, i no s’allunyen del compromís polític pactat a la Cimera de Glasgow (COP26): reduir els gasos d’efecte d’hivernacle per mantenir l’escalfament per sota d’1,5 graus centígrads i arribar a zero net el 2050.

El dossier tècnic comença amb l’article “El Pacte Verd Europeu: la resposta europea al canvi climàtic”, que posa en context sobre la situació d’emergència climàtica i les actuacions que es proposen des de la Unió Europea a través del Pacte Verd Europeu. 

Tot seguit, el monogràfic continua amb un article relacionat amb l’agricultura “Indicadors agroclimàtics i de recursos per valorar la idoneïtat espacial i temporal de la productivitat dels conreus”, un amb la ramaderia “Quin serà el model ramader dels propers anys del segle actual amb canvi climàtic a Catalunya?”, i un amb la pesca “El futur de la pesca i l’aqüicultura a Catalunya: cap a un model sostenible d’adaptació al canvi climàtic”. 

El següents, “El paisatge del futur, nous equilibris bosc/agricultura” fa una repassada a l’evolució recent i reptes dels boscos i els paisatges catalans, “D’on vindran les proteïnes?” parla dels reptes que s’enfronta el sistema alimentari a causa del canvi climàtic, i “Una nova pagesia?”, fa una anàlisi dels ingressos i l’abandó de l’activitat, explica el concepte de nova pagesia i la transició agroecològica. 

El dossier tècnic es tanca amb una entrevista a Francesc Mauri, especialista en Meteorologia, divulgador  sobre el canvi climàtic, membre del Consell Assessor del Servei Meteorològic de Catalunya i autor i coautor de diversos llibres sobre meteorologia.

Aquesta publicació ha estat realitzada i coordinada pel Dr. Robert Savé, investigador emèrit de l’IRTA i ha comptat amb la col·laboració de més de 30 autors.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, d’universitats i centres de recerca i del sector.

 

Font: DACC