REG | 10/02/2023  Ruralcat

Nova àrea Especial de Sequera al butlletí de l’Oficina del Regant

La finalitat és facilitar informació tècnica i útil per al sector agrari per tal que les comunitats de regants i els seus usuaris en puguin disposar i els hi serveixi per prendre decisions en la seva explotació en cas que se’ls hi plantegin restriccions en la seva dotació d’aigua.

La informació se centrarà en cultius extensius (farratgers, gra) i cultius fruiters (fruita seca o fresca), però s’intentaran atendre totes les consultes dels usuaris.

 L’escassetat d’aigua o les sequeres són cada cop més freqüents i generalitzades. En algunes zones del nostre territori, la gravetat i la freqüència poden provocar situacions d’escassetat d’aigua, mentre que la sobreexplotació dels recursos hídrics disponibles pot agreujar les conseqüències de les sequeres.

En un principi, l’escassetat d’aigua es produeix quan la demanda d’aigua supera la capacitat de subministrament sostenible del sistema natural a les conques fluvials. Es pot mesurar com la relació entre els recursos renovables d’aigua dolça i l’extracció o l’ús d’aigua.

Per altra banda, les sequeres són una disminució temporal de la disponibilitat mitjana d’aigua a causa de fenòmens naturals insuficients com la pluja. Es poden produir en qualsevol lloc i el seu impacte es pot agreujar quan es produeix en una regió amb recursos hídrics baixos o on els recursos hídrics no són gestionats correctament. Això provoca desequilibris entre les demandes d’aigua i la capacitat de subministrament del sistema natural.

Des de l’Oficina del Regant, conjuntament amb IRTA, es vol fer un acompanyament davant un possible escenari de sequera. La finalitat és facilitar informació tècnica i útil per al sector agrari per tal que les comunitats de regants i els seus usuaris en puguin disposar i els hi serveixi per prendre decisions en la seva explotació en cas que se’ls hi plantegin restriccions en la seva dotació d’aigua. Aquesta informació anirà variant a mesura que avanci la campanya i, s’entrarà amb més detall per tal que ser el més eficient amb la gestió de l’aigua disponible. Principalment, se centrarà en cultius extensius (farratgers, gra) i cultius fruiters (fruita seca o fresca), però s’intentaran atendre totes les consultes dels usuaris. Cal dir, però, que la informació tindrà més interès per aquelles explotacions que disposin de reg pressuritzat. Ara més que mai, tota finca que disposi d’una instal·lació de reg localitzat serà més competitiva per fer front a una previsible situació de restricció d’aigua del reg, i que les produccions tinguin la mínima afectació tant en quantitat com en qualitat.

Així doncs, amb una periodicitat quinzenal, dins del butlletí de l’Oficina Del Regant, s’emetrà una àrea Especial de Sequera, on s’anirà traspassant la informació més adient a la situació que es vagi vivint.

També, es presentarà un resum de l’estat dels embassaments distribuïts en les diferents de conques, detallant les comunitats de regants que inclouen. Les dades estan actualitzades a dia 1 del mes de l’any actual i es comparen amb l’any 2022. Es poden trobar les dades de forma més detallada en aquest enllaç

 

Font: Oficina del Regant