SANITAT ANIMAL | 13/02/2023  Ruralcat

Confirmat un cas d’influença aviària tipus H5N1 en una explotació de galls dindi a Arbeca

La influença aviària és una malaltia viral que afecta principalment les aus salvatges (especialment les aquàtiques) i les aus domèstiques.

S’està estudiant la traçabilitat d’aquesta explotació i s’estan aplicant els màxims controls veterinaris per prevenir i detectar altres possibles focus.

El Laboratori Nacional de referència de Veterinària d’Algete, a Madrid, ha confirmat un focus d’influença aviària, del tipus H5N1, en una granja de galls dindi del municipi d’Arbeca, a Les Garrigues. La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, ha remarcat que som davant un virus, l’H5N1, que té un risc molt baix de transmissió a humans i que no es pot transmetre a través del consum de carn i ous. També ha explicat que s'estan fent totes les mesures de control recollides als protocols corresponents.

La influença aviària és una malaltia viral que afecta principalment les aus salvatges (especialment les aquàtiques) i les aus domèstiques. Davant d’aquesta situació, el Departament ha aplicat, ràpidament i sota el principi de precaució, les mesures previstes, segons Directiva europea, en el Pla d’emergència davant un focus d’influença aviària: s’han sacrificat tots els animals de la granja, un total de 9.000 galls dindi, i s’han activat totes les mesures de seguretat en la zona de protecció, en un radi de 3 quilòmetres. En aquest radi, s’han immobilitzat les 10 explotacions d’aviram existents i han començat les inspeccions veterinàries per saber quina és la seva situació sanitària.

Com a mesura preventiva per evitar la propagació del virus, també s’han sacrificat els animals de les 2 explotacions relacionades epidemiològicament amb la granja on s’ha confirmat el brot, que són del mateix titular i una tercera explotació de guatlles situada a 200 metres del focus . D’aquesta manera, el nombre total d’animals sacrificats és de 87.000 (9.000 de la granja del focus, 28.000 de les dos explotacions relacionades i 50.000 guatlles d’engreix). A excepció de la granja on s’ha declarat el focus, en les altres 3 explotacions on s’ha actuat preventivament no s’ha detectat cap positiu. Tots els animals sacrificats són destruïts, no van ni a consum humà ni a consum animal.

En tots els casos, posteriorment al sacrifici dels animals, s’està realitzant la desinfecció del jaç, la gallinassa i el pinso de manera segura a fi d’inactivar el virus. En el radi de 10 km en relació amb l’explotació principal afectada, també s’estableix la zona de vigilància.

Paral·lelament, s’està estudiant la traçabilitat d’aquesta explotació i s’estan aplicant els màxims controls veterinaris per prevenir i detectar altres possibles focus. Aquestes restriccions s’aixecaran quan hagin passat 30 dies des de la neteja i desinfecció preliminars de la granja positiva, sempre que l’evolució sanitària de la zona no variï.

D’altra banda, s’ha establert la prohibició de caçar aus silvestres en un radi de 10 quilòmetres i es mantenen els nivells de vigilància en aus salvatges mitjançant el Cos d’Agents Rurals.

En la temporada 2022-2023 i fins al moment, s’han notificat a Espanya 99 casos d’aus silvestres, 7 aus domèstiques i 2 aus captives infectades pel virus. A Catalunya, el darrer cas d’influença aviària en aus domèstiques es va donar l’any 2017 en una explotació de recria d'ànecs a l’aire lliure del Gironès.

 

Font: DACC