RURALCAT | 22/02/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: El 2015 es posa en marxa l’Oficina de Sanitat Vegetal

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

El 2015 es posa en marxa l’Oficina de Sanitat Vegetal.

L’any 2015 es va posar en marxa l’Oficina Virtual de Sanitat Vegetal una de les oficines virtuals de RuralCat. Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es va crear aquesta oficina per disposar d’un espai per informar al sector sobre les diferents plagues, malalties i males herbes, principalment les plagues de quarantena, així com informar sobre els diferents mitjans de defensa fitosanitària.

L’oficina té com a objectiu facilitar la informació i les eines necessàries per tal que els agricultors i tècnics puguin conèixer els diferents aspectes per a la prevenció i lluita contra plagues, malalties i males herbes, tant des d’un punt de vista tècnic com normatiu.

Aquesta oficina virtual compta amb diferents apartats. Un d’ells és el d’avisos fitosanitaris, on des de les estacions i subestacions d’avisos fitosanitaris de Catalunya, 9 en total, s’informa de forma ràpida als agricultors de l'evolució de les plagues i malalties que afecten els conreus de la seva zona, del sistema de lluita més adient, dels moments i productes fitosanitaris més idonis tenint en compte la seva eficàcia i de la seva perillositat per a l'home i el medi ambient.

Hi ha la possibilitat de subscriure’s per a rebre els avisos fitosanitaris per mitjançant SMS o correu electrònic. També es disposa d’un contestador automàtic per escoltar els avisos publicats, el qual durant el 2022 ha emès 242 avisos. A més s’han publicat 12 butlletins amb informació fitosanitària.

Aquesta oficina el 2022, va tenir més de  2.250 visitants i 4.433 pàgines visualitzades,  i en total es van enviar  97.042 avisos fitosanitaris per SMS i mail.

Un altre és l’apartat de plagues i males herbes amb informació útil per controlar, regular i fomentar-ne el control.

L’Oficina Virtual també compta amb una pestanya de l’ús sostenible de fitosanitaris, una de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) i l’enllaç al Laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya.

En aquest espai web també s’hi troba un apartat de notícies relacionades amb la sanitat vegetal i diferents temes destacats com l’Assessorament en Gestió Integrada de plagues (GIP), el Passaport Fitosanitari, la Normativa fitosanitària i tràmits, entre molts altres aspectes rellevants pels agricultors.

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de Ruralcat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

 

Font: RuralCat