INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA | 28/02/2023  Ruralcat

Actualitzats els mapes amb la distribució territorial de les indústries agràries i alimentàries de Catalunya per sectors i les dades del visor interactiu

A partir de la base de dades del Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC), s’ha publicat al web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) els mapes actualitzats amb la distribució territorial de les indústries agroalimentàries de Catalunya per sectors.

Els mapes permeten visualitzar, de manera ràpida i senzilla, la implantació en el territori de cadascun dels diferents sectors agroalimentaris.

Els mapes amb la distribució territorial són uns mapes en format pdf que permeten visualitzar, de manera ràpida i senzilla, la implantació en el territori de cadascun dels diferents sectors agroalimentaris, i que per exemple permet observar que en totes les comarques hi ha indústries agroalimentàries.

Inclou també un mapa amb la distribució per comarques del nombre d’indústries, diferenciant 6 intervals segons la quantitat d’indústries.

Aquesta informació és complementària a la que també es publica regularment, i del qual també s’han actualitzat les dades, referent al mapa interactiu on es pot visualitzar la ubicació geogràfica de les indústries agràries i alimentàries de Catalunya on, per exemple, i segons la capa seleccionada, es poden veure totes les indústries a la vegada; i clicant sobre l’establiment industrial, s’accedeix a la informació de les activitats que aquest ha declarat.

 

Visualització a través del mapa interactiu

 

Tota aquesta informació és de gran utilitat no només per al DACC, sinó també per a altres departaments, administracions, institucions, associacions, i especialment per al mateix sector i per al ciutadà. Per això, ja fa temps que es publica al web del Departament les dades del Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC), que té com a finalitat poder disposar, de manera permanent i actualitzada, de la informació per a dur a terme una política de gestió i de foment de les indústries agràries i alimentàries, i en el qual s’hi inscriuen les indústries d'activitats agràries, alimentàries, forestals, i de pesca ubicades a Catalunya.

La visualització d’aquests mapes es pot realitzar accedint a la informació del RIAAC del web del Departament, i on també s’hi pot trobar els cinc llistats que ja es publiquen habitualment: per comarques (pdf), per activitats (pdf), per titularitat (pdf) i els 2 llistats de totes les indústries (en formats excel i csv).

Des del DACC es treballa per tal de donar transparència i fer pública la informació de què disposa a través dels seus registres i reconeixements oficials, i que considera que pot ser d’interès per a qualsevol persona i/o entitat. La publicació d’aquestes dades al web del Departament té l’objectiu de posar a l’abast de terceres persones, empreses i organitzacions les dades de totes aquestes indústries i entitats amb seu a Catalunya.

Finalment, recordar que també es pot trobar el llistat d’indústries agràries i alimentàries de Catalunya al web de Dades Obertes, una web de la Generalitat de Catalunya que te per objectiu facilitar l’accés i donar transparència a la informació donar pública.

 

Font: DACC