RURALCAT | 01/03/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: El 2013 es posa en marxa l’Oficina de Fertilització

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

El 2013 es posa en marxa l’Oficina de Fertilització.

L’any 2013 es va posar en marxa l’Oficina Virtual de Fertilització una de les oficines virtuals de RuralCat. Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es va crear aquesta oficina per posar a disposició del sector agrícola i ramader la informació i eines necessàries per a millorar la gestió de tots els productes amb valor fertilitzant que tenen com a destí final el sòl agrícola.

El seu objectiu se centra en la millora de la gestió de les dejeccions ramaderes a la mateixa granja, en el seguiment de l’estat dels sistemes de tractament consolidats, així com en els nous tractaments emergents que van sorgint, en el foment de millores vinculades amb les pràctiques de fertilització dels cultius agrícoles, o en l’orientació al sector en qualsevol dels tràmits administratius que hi estan relacionats, entre d’altres.

Compta amb la col·laboració de personal pertanyent a diverses institucions d’arreu del territori català, genera informació pròpia a partir d’assajos experimentals de mitja i llarga durada, interacciona amb agricultors/es i ramaderes/es del territori, és activa en la participació de diversos projectes i ofereix suport al sector en les qüestions relacionades amb la temàtica descrita.

Aquest espai web s’estructura en diferents apartats que donen cobertura a tots els aspectes que hi estan relacionats i que van creixent en funció de les necessitats del sector. Els més recents, el d’Assessorament, , on es pot trobar tota la informació específica per a prendre decisions sobre els processos de producció i suport en la planificació de la fertilització, i el de Tractaments, que facilita a l’usuari la cerca d’informació sobre els tractaments per la gestió de les dejeccions ramaderes.

És un espai web viu i en constant actualització i a la seva pàgina principal és on s’hi poden veure, a cop d’ull, les principals novetats i notícies per estar al dia. Si necessites saber quins són els Ajuts relacionats amb la fertilització i dejeccions ramaderes, l’Oficina ha creat un apartat on els pots trobar classificats segons temàtica. O bé si necessites consultar empreses que ofereixen maquinària o serveis també els pots trobar a l’apartat Empreses i Serveis.

Deu anys després de la seva posada en marxa, l’Oficina de fertilització s’ha consolidat com a punt de referència per a tot tipus de consultes del sector, s’ha guanyat en confiança i s’ha guanyat en proximitat.

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de Ruralcat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

 

Font: RuralCat

Informació relacionada