ENTREVISTA | 30/03/2016  RuralCat

M. Lourdes Reig  "El Dossier Tècnic és un espai de trobada entre la ciència i els sectors productius"

M. Lourdes Reig, vicerectora de Relacions Internacionals de la UPC, ens explica en aquesta entrevista la seva opinió sobre el Dossier Tècnic, una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb 10 anys història i més de 80 monogràfics, dedicats a apropar la recerca i la innovació que es fa a la universitat, els centres tecnològics i l'administració als professionals de l'empresa agrària, la indústria alimentària o el sector forestal.

M. Lourdes Reig és Vicerectora de Relacions Internacionals de la UPC

M. Lourdes Reig és Vicerectora de Relacions Internacionals de la UPC

Aquesta entrevista forma part de les realitzades especialment per al Dossier Tècnic 81: "Dossier Tècnic: 10 anys de transferència i de transmissió del coneixement", que es pot consultar en la seva versió digital al portal RuralCat. 

 

Quina ha estat la seva relació amb el Dossier Tècnic?

Els DDTT són documents molt presents a l’ESAB. Jo els he trobat sovint als despatxos dels professors, m’han arribat per internet o de la ma d’algun company que hi ha participat. Per tant, els he llegit amb molta freqüència i fins i tot els he distribuït entre els meus alumnes, com és el cas d’un sobre aqüicultura. També m’han permès tenir una idea general de temes que per a mi eren desconeguts.


Donat’ que el món acadèmic prioritza les publicacions en revistes d’impacte, quin sentit tenen publicacions com el Dossier Tècnic?

Les dues coses tenen sentit perquè l’objectiu i el públic de cadascuna són diferents.

Els articles en revistes d’impacte s’utilitzen per a avaluar la nostra activitat científica. No podem renunciar-hi perquè per avaluar la nostra activitat de recerca se’ns demana quants n’hem publicant, de quin nivell i a on. A més, són el mitjà habitual per compartir metodologies i resultats de recerques i contribueixen a fer avançar la ciència. 


“és imprescindible fer arribar informació del que fem a la societat amb un llenguatge entenedor i pràctic. Només així la nostra recerca es converteix en una eina útil i els usuaris la poden fer servir per prendre decisions que millorin la seva activitat”


Els DDTT tenen un altre paper. La recerca depèn en gran mesura de fons públics, que rebem precisament per a contribuir al progrés d’un sector en particular i de la societat en general. Per tant, és imprescindible fer arribar informació del que fem a la societat amb un llenguatge entenedor i pràctic. Només així la nostra recerca es converteix en una eina útil i els usuaris la poden fer servir per prendre decisions que millorin la seva activitat.

Avui dia, a nivell europeu s’està parlant molt de la distància que hi ha entre els científics i les empreses o la societat. Per superar-la s’ha de canviar de paradigma i de llenguatge i no sempre és fàcil. A la UPC treballem en l’estratègia Risc3CAT que ha de servir per acostar aquestes posicions, i eines com els DDTT hi poden contribuir molt.


Què opina de l’elevada participació de científics i tècnics d’universitats i centres tecnològics en el Dossier Tècnic?

Com he dit, crec que els científics han de fer transferència de tecnologia als sectors productius. A més, les persones que hi participen també obtenen beneficis per la seva contribució en aquest tipus de publicació. L’empresa del sector pot trobar solucions a les seves necessitats als DDTT i posar-se en contacte amb els autors per a possibles propostes de contractes o projectes conjunts.

 

Quines qualitats destacaria del Dossier Tècnic com a eina de transmissió del coneixement?

Crec que el Dossier Tècnic és un espai de trobada entre la ciència i els sectors productius. Reuneix informació rigorosa i d’alt nivell però en un format fàcil de llegir i entendre. El fet que hi hagi visions de diferents científics, tècnics o actors fa que el lector es pugui fer una idea de conjunt molt completa sobre el tema del monogràfic. El format és àgil, no exigeix un ordre determinat de lectura i es pot consultar en qualsevol moment.

 

"L’empresa del sector pot trobar solucions a les seves necessitats als DDTT i posar-se en contacte amb els autors per a possibles propostes de contractes o projectes conjunts”


Quins aspectes o temes considera que caldria potenciar, explorar o incloure en els futurs DDTT?

Ja que en aquest moment estic immersa en la internacionalitació de la UPC el que se m’acudeix és que el dossier es podria ‘internacionalitzar’. Potser no és possible en tots els temes però estic segura que en molts casos seria enriquidor tenir una mica de context sobre com es tracta allò en altres països. Considerant que la internacionalització de les empreses és un repte necessari, per no dir imprescindible, un enfoc en aquest sentit podria ser interessant.

  

M. Lourdes Reig és llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctora en Ciències del Mar per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Va començar treballant com a directora tècnica d’una piscifactoria a l’Alt Urgell i va ampliar la seva formació en aquest àmbit als EUA i Alemanya. Va guanyar una plaça de professora a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) fa gairebé 26 anys. A l’Escola ha dut a terme docència de grau i màster, i recerca i transferència de tecnologia sobre aqüicultura. Els últims cinc anys ha tingut la satisfacció de ser directora de l’ESAB i, des de finals de juny de 2015, és vicerectora de relacions internacionals de la UPC.


 

Informació relacionada