DOSSIER TÈCNIC | 13/03/2023  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 121: “Agricultura de precisió: aplicacions al reg. Casos Pràctics”

Aquest monogràfic està dedicat a fer difusió de projectes relacionats amb la tecnologia de reg de precisió i la millora en la gestió de l’aigua.

Dossier Tècnic nº 121: “Agricultura de precisió: aplicacions al reg. Casos pràctics”

El Dossier Tècnic núm. 121: “Agricultura de precisió: aplicacions al reg. Casos Pràctics” complementa el Dossier Tècnic 107 Agricultura de precisió: aplicacions al reg, publicat a finals del 2020 per tal d’ampliar el coneixement i posar en valor els casos pràctics que milloren l’ús de l’aigua de reg. Aquest Dossier mostra diversos projectes d’investigació on s’ha treballat en diferents cultius i en diverses àrees del territori cercant l’aplicabilitat de la tecnologia vers la millora en la gestió de l’aigua.

En cada article tècnic es fa una explicació del projecte, els objectius abastats, les activitats dutes a terme, els resultats i conclusions obtingudes. Així doncs, el dossier està format per 10 articles que són els següents:

 

- “Projecte PECT Motors del Segarra-Garrigues: ús eficient de l’aigua

- “VISCA: una DSS per a la presa de decisions en viticultura

“Control automatitzat del reg i la fertilització, a través de la interoperabilitat entre sistemes facilitada per l’IoT”

- “Reg de precisió en una parcel·la comercial de fruiters”

- “ Teledetecció, eina clau a la zona regable del Canal d’Aragó i Catalunya”

- “El projecte PECT Girona”

- “Gestió de reg en parcel·les demostratives de vinya a la Terra Alta i Valls del Corb”

- “El projecte europeu IDEWA. Estudi aplicat a la zona regada pel canal Algerri-Balaguer”

- “LIAISE, una missió internacional per estudiar les interaccions de la superfície terrestre amb l’atmosfera a la zona del Pla d’Urgell (Lleida)“

 

Finalment, el Dossier es tanca amb l’entrevista a Aaron Boone, investigador del Centre National de Recherche Météorologique (CNTRS – Météo France) de Toulouse, qui recentment ha centrat les seves línies de treball en les comarques de Lleida dins de la missió internacional LIAISE, treballant en la millora de la representació dels processos semiàrids i l’antropització en models de superfície terrestre.

Aquest Dossier Tècnic s’ha coordinat des de l’Oficina del Regant a l’Escola Agrària de Tàrrega, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, amb la col·laboració de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, d’universitats i centres de recerca i del sector.

 

Font: DACC