TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 20/03/2023  Ruralcat

Disponible el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) i el Programa de Formació Agrària (PFA)

El seu objectiu és la transferència de coneixements i la formació i capacitació del sector agroalimentari i forestal a Catalunya.

El DACC planifica i executa aquest programa amb la col·laboració i participació de més de 250 entitats i organitzacions del sector agroalimentari i forestal, empreses, universitats i centres de recerca i altres administracions.

El programa «Innovació al sector agroalimentari 2023» inclou l’oferta d’actuacions del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) i del Programa de Formació Agrària (PFA), dos instruments del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural consolidats i de referència per a la transferència de coneixements i la formació i capacitació del sector agroalimentari i forestal a Catalunya.

El DACC planifica i executa aquest programa amb la col·laboració i participació de més de 250 entitats i organitzacions del sector agroalimentari i forestal, empreses, universitats i centres de recerca i altres administracions, que consta de prop de 1300 actuacions en els àmbits de gestió del coneixement, professionalització del sector i foment de la innovació.

 

El Pla anual de transferència tecnològica (PATT) engloba la programació anual d'activitats de transferència de coneixements i de recerca relacionades amb l'àmbit agrari, agroalimentari i rural de Catalunya. Els seus àmbits estratègics són els següents:

 

- Gestió sostenible, bioeconomia circular i adaptació al canvi climàtic del sector agroalimentari, pesquer i forestal.

- Millora en la gestió de les dejeccions ramaderes i de la fertilització. Gestió eficient de l’aigua, l’energia i el sòl

- Estratègies per a la millora de la salut i el benestar animal, prevenció i lluita contra malalties emergents. Foment de l’ús racional dels medicaments

- Producció agroalimentària i forestal sostenible

- Qualitat i seguretat alimentària

- Bioeconomia i economia circular. Reducció del malbaratament

- Transformació dels sistemes productius i/o impuls de noves practiques per la mitigació, adaptació al canvi climàtic i preservació de la biodiversitat.

- Millora de processos i digitalització en el sector agroalimentari i forestal

- Innovació agroalimentària i forestal

 

A través del portal RuralCat s’accedeix a la informació detallada dels programes de les jornades i cursos previstos. Així mateix, es poden trobar les ponències de les jornades realitzades així com altres documents tècnics d’interès, com dossiers tècnics o fitxes tècniques.

 

Font: DACC