AJUTS | 21/03/2023  Ruralcat

Oberta la convocatòria d’ajuts per al suport de les confraries de pescadors de Catalunya i de les seves federacions

Aquests ajuts estan adreçats a compensar les despeses corresponents a 2022 de les confraries i les federacions.

Aquests ajuts contribueixen a la implementació de l’Agenda Marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l’economia blava del país.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha convocat 1,2 M€ en ajuts per al suport de les confraries de pescadors de Catalunya i les seves federacions, adreçats a compensar les despeses corresponents a 2022 de les confraries i les federacions en l’exercici de les funcions desenvolupades com a entitats col·laboradores de l’Administració, d’acord amb la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pecadors.

Les confraries i federacions conformen un element clau de l’economia social i cooperativa i aporten una doble utilitat a la societat, d’una banda són generadores de riquesa i activitat econòmica i, d’una altra, ajuden a donar resposta a reptes socials del sector pesquer.

En la línia de confraries de pescadors, podran ser beneficiàries dels ajuts aquelles constituïdes d’acord amb la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors, i reconegudes com a tals en el Registre oficial de confraries de pescadors de Catalunya. I en la línia de federacions de confraries de pescadors, podran ser beneficiàries aquelles constituïdes d’acord amb la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors, i reconegudes com a tals en el Registre oficial de confraries de pescadors de Catalunya.

Aquests ajuts contribueixen a la implementació de l’Agenda Marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l’economia blava del país.

 

Font: DACC