| 05/04/2023  Ruralcat

Es crea l’Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horicultura a Cabrils

El nou centre vol ser un model d’innovació oberta que reculli totes les demandes de necessitats formatives del sector agroalimentari.

La creació de la nova Escola neix de la necessitat d’oferir formació contínua al sector agroalimentari en l’àmbit de les noves tecnologies i l’horticultura.

El Govern ha aprovat el Decret de creació de l’Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura a Cabrils (el Maresme), que s’adscriu al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i la modificació del Decret 255/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula el règim d’autonomia econòmica de les escoles i centres de capacitació agrària i nauticopesquera i dels espais naturals de protecció especial gestionats per l’esmentat Departament.

La nova Escola Agrària pretén ser un model d’innovació oberta amb una forta interdependència de col·laboració del sector privat, dels professionals de l’horticultura i de les entitats i organitzacions representatives del sector agroalimentari, per tal de recollir totes les demandes de necessitats formatives i també les seves tendències.

La creació de la nova Escola neix de la necessitat d’oferir formació contínua al sector agroalimentari en l’àmbit de les noves tecnologies i l’horticultura. Pel que fa a l’horta, aquesta necessitat ha estat reivindicada des de fa anys per part del sector mateix i les organitzacions representatives per tal de cobrir algunes zones importants en la producció hortícola de Catalunya, com són les comarques del Maresme, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Oriental, i l’àrea metropolitana, entre d’altres.

En relació amb el vessant més tecnològic, es considera necessari implementar les noves tecnologies en el sector agroalimentari com a solucions per enfortir el sector, fer-lo més competitiu, més eficient, més sostenible, i més tecnificat. Els últims anys, l’adopció de les noves tecnologies per part de la ciutadania ha anat guanyant terreny i s’ha accentuat per la pandèmia, al mateix temps que la informàtica s’ha anat democratitzant, és a dir, pràcticament tota la població té accés i connectivitat a aparells i dispositius tecnològics. El sector agroalimentari, com altres sectors, no es pot quedar enrere en aquesta revolució tecnològica i etapes de conversió cap a una digitalització, fet pel qual és convenient acompanyar-lo a través d’una formació ad hoc en noves tecnologies aplicades a tots els sectors agroalimentaris i en totes les baules de la cadena de valor, especialment en la producció i la indústria, d’acord amb les demandes sectorials.

Per tot plegat, els objectius principals de l’Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura són, entre altres, millorar les competències professionals de les persones (incrementar i captar el talent), amb una clara especialització en l’horticultura de les comarques del Maresme, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Oriental, i l’àrea metropolitana, així com impulsar la digitalització, la implantació de les noves tecnologies i els projectes de transferència tecnològica del sector agroalimentari.

 

Font: DACC

Informació relacionada