ESTADÍSTIQUES | 26/04/2023  Ruralcat

Catalunya supera la barrera dels 5.000 operadors que fan producció ecològica l'any 2022

La facturació del sector ecològic arriba a 1.190 M€ i situa Catalunya com el primer mercat de productes ecològics de l’Estat i del sud d’Europa.

El cultiu majoritari és la vinya, amb el 51,2 de la superfície de tots els cultius bio de la nostra terra.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha presentat l’Informe 2022 sobre la producció agrària ecològica de Catalunya.

Durant l’any 2022, els operadors ecològics s’han incrementat un 1,62% respecte de l’any anterior, fins a arribar concretament als 5.075 inscrits. En els darrers deu anys, el nombre d’operadors ecològics a Catalunya ha crescut quasi un 150%.

Per tipus d’activitat dels operadors, l’any 2022 els productors han crescut un 2,08%, amb un total de 3.834 inscrits; els elaboradors han augmentat 1,38% fins situar-se en els 1.547 inscrits; els importadors s’han incrementat en un 10,49% tancant l’any amb 158 inscrits; per la seva banda, els comercialitzadors també han crescut, arribant als 698, que representa un creixement del 1,75%.

Segons la darrera comparativa estatal, de l’any 2021, Catalunya liderava, una vegada més, el rànquing en operadors dedicats a elaboració o transformació, concretament amb un 25,05% del total d'Espanya. En l'àmbit de la importació, Catalunya comptava amb el 30,3% d'operadors de l'Estat. I pel que fa a la distribució, el territori català concentrava el 26,72% del total de comercialitzadors.

En relació amb la superfície en ecològic, l’any 2022 s’ha tancat amb 272.883 ha inscrites, significant un augment del +0,81% respecte l’any anterior. En la darrera dècada, la superfície agrària ecològica a Catalunya gairebé s’ha triplicat.

Deixant de banda la superfície de pastures, prats i boscos, pel que fa a cultius productius, l’any 2022 s’ha arribat a les 71.788 ha, que representa un augment del 6,08%, molt més pronunciat que el de la superfície agrària total.

D’entre els cultius majoritaris, cal destacar el creixement, durant l’any passat, dels conreus de cítrics (286 ha, +13%), de fruits secs (4.311 ha, +8,97%), de vinya (29.082 ha, +7,07%) o d’oliveres (9.801 ha, +1,4%). El cultiu majoritari és la vinya, amb el 51,2 de la superfície de tots els cultius bio de la nostra terra.

En ramaderia ecològica, l’any 2022 ha finalitzat amb un total de 1.096 explotacions, és a dir, augmentant un 0,37%. Això sí, en els darrers deu anys, la ramaderia bio a Catalunya ha experimentat un creixement del 88%.

Destaca el creixement de l’apicultura (17 explotacions, +21,43%), l’oví de llet (7 explotacions, +16,667%), el porcí (21 explotacions, +5%) o el vaquí de carn (593 explotacions, +4,04%). L’orientació ramadera majoritària és el vaquí de carn amb el 54% de totes les explotacions en ecològic de Catalunya.

La indústria agroalimentària ecològica, és a dir, les empreses d’elaboració, envasament, distribució, importació, etc. també ha crescut durant el 2022, tancant amb 2.771 activitats agroalimentàries ecològiques, que representa un augment del 3,63%. En la darrera dècada, el sector secundari i terciari ecològic s’ha consolidat -com s’esmentava anteriorment- com el més important de tot l’Estat, multiplicant el seu teixit un 250%.

D’entre les principals agroindústries ecològiques, destaquen el creixement dels cellers (369 empreses, +6,65%), els olis (134 empreses, +6,35%) o la comercialització i distribució (632 empreses, +4,64%). També van créixer les activitats d’importació (158 empreses, +10,49%) i d’emmagatzematge (309 empreses, +5,1%).

Pel que fa al volum de facturació del sector ecològic, no valor de consum, que seria major, el darrer exercici econòmic comptabilitzat, l’any 2021, va tancar-se amb un creixement anual de quasi un 20%. Catalunya va assolir la xifra rècord de 1.190 milions d’euros facturats, sent la Comunitat Autònoma d’Espanya amb el mercat de productes ecològics més gran.

Des de l’any 2008, el Departament ha estat fomentant el sector ecològic a través de l’execució d’una sèrie de plans i programes de foment amb tota una sèrie d’actuacions. Per tal de seguir avançant, l’any passat es va realitzar un procés participatiu per a recollir totes les necessitats i propostes del sector ecològic. A partir d’aquesta informació, el Departament està treballant per materialitzar un nou Pla d’Acció per al desenvolupament de la Producció Ecològica 2023-2027, que anirà alineat amb el Pla d’Acció Europeu que està duent a terme la Comissió Europea, i en el qual hi participaran altres departaments i unitats del Govern.

Pel que fa a la recerca, la Generalitat contribueix a desenvolupar el coneixement necessari per tal de donar resposta als reptes que planteja aquest tipus de producció. En aquest sentit, es va crear una línia d’ajuts destinats a finançar projectes de recerca aplicada d’universitats i centres de recerca, amb una dotació anual de 150.000 euros. A principis d’abril es va resoldre la convocatòria 2023-24 que finançarà 9 projectes de recerca.

També és cabdal la transferència dels coneixements al sector, ja sigui a través de materials divulgatius o també amb l’organització de jornades tècniques. Aquest any 2023, per exemple, el pla anual de transferència tecnològica inclou 79 cursos i jornades tècniques orientades específicament al sector ecològic. Aquestes activitats, majoritàriament, es realitzen a iniciativa del mateix Departament, però en la seva proposta i realització també hi participen altres actors del sector agrari.

Finalment, el Departament també elabora l’Observatori de l’agricultura i l’alimentació ecològica, amb 42 fitxes que analitzen l’evolució de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya i comparen aquestes dades amb la producció convencional i amb els creixements del sector ecològic a la resta de l’Estat i, si s’escau, a Europa.

 

Font: DACC