RURALCAT | 26/04/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: El 2015 es posen en marxa els webinars de les jornades en línia de RuralCat

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

El 2015 es posen en marxa els webinars de les jornades en línia de RuralCat.

L’any 2015 es van posar en marxa els webinars de RuralCat, a través del programa Adobe Connect, que dona suport a l’organització i desenvolupament de les jornades en línia encara a dia d’avui.

Les jornades tècniques en línia són un dels instruments del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural consolidats i de referència per a la transferència de coneixements i la formació i capacitació del sector agroalimentari i forestal a Catalunya. Un dels seus objectius és mantenir el sector actiu i competitiu.

Al llarg dels anys, aquest format de jornada ha anat guanyant importància fruit de l’evolució de les tecnologies i del creixent interès en les conferències web. Els primers anys es feia servir puntualment, i en els últims 3 anys, el seu ús ha augmentat considerablement. L’any 2020, de les 364 jornades tècniques que es van realitzar, 252 (69,2%) van ser en línia. L’any 2021, a causa de la pandèmia de la Covid-19, el format en línia va augmentar encara més: de les 451 jornades impartides, 349 (77,4%) van ser en línia. Al darrer any, en canvi, al tornar a la presencialitat, de les 554 jornades, 142 (25,6%) van ser en aquest format.

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de RuralCat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

 

Font: RuralCat