PESCA | 04/05/2023  Ruralcat

Es posa en marxa un programa formatiu per impulsar l’ofici de pescador i garantir el relleu generacional del sector pesquer

Aquests estudis inclouran la formació i la certificació per part de l’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, l’orientació i la tutorització i les pràctiques en embarcacions vinculades a la Confraria de Pescadors de Palamós.

Aquest programa formatiu es durà a terme a Palamós.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Consell Comarcal del Baix Empordà i la Confraria de Pescadors han posat en marxa un programa formatiu per impulsar l’ofici de pescador, que es durà a terme a Palamós.

Amb aquesta iniciativa, tots tres volen facilitar a persones interessades l’entrada al sector pesquer, amb un programa formatiu que integri i complementi les formacions necessàries, que acompanyi les persones participants en la seva entrada al sector i que faci partícip el sector pesquer de la formació i la incorporació dels aprenents.

Aquests estudis inclouran la formació i la certificació per part de l’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, l’orientació i la tutorització i les pràctiques en embarcacions vinculades a la Confraria de Pescadors de Palamós.

El programa formatiu engloba diversos mòduls obligatoris: el de Mariner Pescador (40 h), una Formació Bàsica en Seguretat (70 h) i una part d’Higiene de la Producció Primària en Pesca Extractiva (2 h).

A banda del vessant més teòric, el curs inclou les jornades pràctiques de marineria a bord de les embarcacions a Palamós, un jornada de bateig de pesca i dues jornades de pràctiques de Seguretat Marítima a les instal·lacions de l’escola al Port de Tarragona.

En finalitzar la formació hi ha la possibilitat per a les persones participants de ser contractades durant la campanya d’estiu per una de les embarcacions, amb un contracte d’aprenent remunerat.

El valor d’aquest programa formatiu recau en el fet que no només pretén capacitar persones dins el sector, sinó que també vol apropar-les al món de la pesca i el mar, sovint un món desconegut per la població en general. Per això, un dels factors que cal destacar és la funció de tutorització i acompanyament de les persones participants, que durà a terme el personal tècnic del Consell Comarcal del Baix Empordà. L’alumnat tindrà un tutor o tutora referent que els acompanyarà durant tot el curs i també en el període de pràctiques.

Avui dia, la pesca al Baix Empordà encara té molts reptes, i amb aquesta iniciativa es posa de manifest la voluntat de vetllar per la continuïtat del sector pesquer a la comarca, d’una banda per la seva importància econòmica, i de l’altra, per la seva llarga tradició al nostre territori i per contribuir al relleu generacional.

 

Font: DACC

Informació relacionada