INNOVACIÓ | 17/05/2023  Ruralcat

Neix la xarxa X_Agritech per impulsar la transferència de la R+D+i en l’àmbit agroalimentari a Catalunya

L’objectiu és fer avançar les tecnologies desenvolupades pels membres de la Xarxa i orientar-les per què siguin fàcilment adoptables pel sector productiu.

Promourà la col·laboració entre els grups de recerca de les entitats membres, clústers i empreses innovadores per fer front a grans reptes de país i de les directrius europees.

El mes de gener es va crear X_Agritech, una xarxa de valorització amb l’objectiu d’impulsar la transferència de resultats de recerca i la innovació sobre l’agricultura i la ramaderia a Catalunya. La xarxa està coordinada per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), dirigida per la Universitat Politècnica de Catalunya (Agrotech-UPC) i  finançada per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Agrupa 31 grups de recerca de: la Universitat de Lleida (UdL), Agrotecnio, el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), l’IRTA, la UPC i la Fundació Miquel Agustí (FMA), que treballaran en tecnologies dels àmbits de l’agronomia i la ramaderia sostenibles, la millora genètica i biotecnologia, l’energia i la gestió de residus i la intel·ligència artificial i la data science.

La Xarxa ajudarà els grups de recerca a valoritzar i transferir les tecnologies resultants cap al sector productiu. Per fer-ho, promourà la col·laboració entre els grups de recerca de les entitats membres, clústers i empreses innovadores per fer front a grans reptes de país i de les directrius europees. Un d’aquests reptes és incrementar la competitivitat de les empreses catalanes, i vol assolir-se posant al mercat i adoptant noves tecnologies per incrementar l’eficiència dels inputs i que fomentin la circularitat dels processos. Un altre repte principal és reduir la petjada de carboni de les explotacions agràries i mitigar els efectes contaminants de l’activitat agrícola, especialment en zones vulnerables. Per fer-hi front, es monitorarà l’impacte ambiental de l’activitat agrària i s’impulsaran noves tecnologies de producció agrícola i ramadera per fer una gestió més eficient dels recursos naturals ―aigua, els sòls agrícoles i la biodiversitat―, de l’energia i de les persones. A més, amb l’objectiu que el sector productor pugui adaptar-se a situacions com el canvi climàtic, l’aparició de noves malalties i plagues o de nous hàbits de consum, la Xarxa desenvoluparà i llançarà al mercat noves varietats vegetals, nous productes i noves tecnologies per a producció animal i vegetal basats en la biotecnologia.

A banda d’aquestes fites, la Xarxa emprendrà accions transversals com garantir el suport a les eines d’assessorament virtual a agricultors i ramaders, entre d’altres. També generarà i accelerarà solucions disruptives mitjançant la posada en marxa d’un programa d’emprenedoria i de suport en l’adopció de noves tecnologies per part el sector agrícola i ramader i d’un programa de foment dels llocs de treball per a joves en el món rural. X_Agritech també treballarà per enfortir les entitats participants acompanyant els seus membres en iniciatives d’innovació que contribueixin a millorar la valorització i la transferència dels avenços propis, tant en el nostre entorn més proper, com en l’europeu.

 

Font: IRTA