RURALCAT | 29/05/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: El 2021 es posa en marxa l’Oficina de la Bioeconomia

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

El 2021 es posa en marxa l’Oficina de la Bioeconomia.

L’any 2021 es va posar en marxa l’Oficina de la Bioeconomia de RuralCat. Aquesta oficina recull tota aquella informació relacionada amb l’abast de l’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2030, és a dir, amb aquells àmbits i activitats de la bioeconomia que es troben menys desenvolupats i que, per tant, necessiten més suport institucional a través de la implementació de mesures i accions específiques que facilitin el seu impuls i consolidació a mitjà i llarg termini (consulteu aquí les Accions Transformadores).

L’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2030 (EBC2030) és una estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya (Acord de Govern GOV/23/2020) que té com a objectiu promoure el creixement i desenvolupament sostenible de l'economia catalana mitjançant el foment de la producció de recursos biològics i de processos locals i renovables.

L’oficina també compta amb un apartat de Formació i Transferència, on es troben jornades, dossiers tècnics, activitats demostratives, entre molts altres recursos, sobre aprofitament dels recursos forestals, valorització de subproductes de la indústria agroalimentària, valorització de les dejeccions ramaderes i els residus orgànics, paisatges resilients i serveis ecosistèmics. A l’apartat d’Iniciatives, properament s’hi recolliran actuacions, recents o vigents, relacionades amb el desenvolupament de la bioeconomia a Catalunya amb els corresponents enllaços per a poder consultar-ne més informació.

Finalment, aquest espai virtual, també reuneix informació sobre Ajuts, l’Estratègia Europea de Bioeconomia, la Iniciativa BBI JU i el Fons Europeu de Bioeconomia Circular.

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de RuralCat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

Font: RuralCat

Informació relacionada