HORTA | 30/05/2023  Ruralcat

Es crea HortaLab, l’eina per diagnosticar les plagues a l’horta

La Fundació Miquel Agustí, juntament amb la Federació Selmar, dissenya un laboratori en línia de diagnòstic de malalties vegetals en horticultura.

HortaLab és un espai web on es recull informació sobre les principals plagues i malalties que afecten els cultius hortícoles catalans.

Amb l’objectiu de facilitar la identificació de les plagues i malalties, la Fundació Miquel Agustí i l’Agrupació de Defensa Vegetal Selmar, han dissenyat HortaLab, un espai web on es recull informació sobre les principals plagues i malalties que afecten l'horticultura catalana.

Un factor molt important del control de plagues i malalties és la correcta identificació de l’agent biològic que causa els símptomes observats per a poder seleccionar l’estratègia de control més adient. De vegades, aquest és un aspecte mal resolt a causa de la dificultat per associar símptoma i agent biològic. Per exemple, en el cas del tomàquet s’han descrit més de 100 plagues i 200 malalties que poden afectar el cultiu, i en molts casos la simptomatologia associada a diferents plagues/malalties pot ser similar. Identificar quin agent és responsable del símptoma que observem és clau per oferir solucions eficients.

L’assessorament fet per experts en sanitat vegetal i l’accés a informació tècnica de qualitat són elements essencials pel sector i, per aquest motiu, el projecte neix amb la voluntat d’ajudar als agricultors i les agricultores a identificar aquells símptomes que puguin aparèixer en els seus cultius per tal que puguin prendre mesures correctores i/o preventives.

El laboratori s’ha iniciat prenent com a casos d’estudi els cultius del tomàquet, la col i l’enciam, tot i que el seu objectiu és englobar tota la diversitat hortícola catalana. I a més, l’objectiu també és anar enriquint l’eina amb més material gràfic.

Per aquest motiu, es vol fer una crida a tot el sector per tal que tothom qui vulgui pugui col·laborar i enviar fotografies sobre plagues o malalties al correu electrònic hortalab.fundaciomiquelagusti@gmail.com. Aquestes imatges poden contribuir a ampliar l’arxiu fotogràfic d’aquesta eina.

HortaLab és finançat a través de l’operació 01.02.01 de transferència tecnològica del PDR de Catalunya 2014-2020.

Informació relacionada