RURALCAT | 11/07/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: El 2020 es posa en marxa l’oficina El Planter, joves al camp

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

El 2019 es posa en marxa l’oficina El Planter, joves al camp

L’any 2020 es posa en marxa l’oficina virtual El Planter, joves al camp, amb la finalitat de ser un punt de trobada i d’informació per a tots els joves que decideixen incorporar-se a l’activitat agrària a Catalunya. L’oficina recull informació sobre la incorporació dels joves al sector agroalimentari i rural, des d’ajuts, formació, experiències compartides, suport i assessorament.

A l’apartat Ser pagès/a? s’hi troben orientacions i consideracions bàsiques que cal tenir en compte abans i durant el procés de ser pagès/a va adreçat als joves que no tenen una experiència prèvia en el sector i el seu origen no és agrari. La següent finestra, Instal·lar-me, recull informació sobre diferents ajuts útils pels joves que es volen instal·lar a l’empresa agrària. També hi ha un apartat de Pla d’Empresa, que dona les eines per elaborar-lo correctament. A Suport i Assessorament, s’hi troben diferents entitats i institucions que ofereixen suport i assessorament a les persones que es volen incorporar a l’empresa agrària, i a Experiències, casos d’altres joves que s’han iniciat amb èxit al sector agrari. L’oficina també té un Observatori de Joves, una eina de consulta dels joves que es dediquen a l’activitat agrària a Catalunya.

L’oficina virtual també compta amb notícies, formacions, dossiers tècnics, entre molts altres aspectes útils i necessaris per als joves que es volen incorporar a l’empresa agrària.

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de RuralCat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.