TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 23/05/2016  DARP/RuralCat

L'explotació ecològica, centre d'interès per a agricultors de la Segarra

Una trentena de persones van realitzar una visita tècnica a la població de Vicfred per conèixer in situ les experiències Jordi Guim, empresari agrari d'una explotació agrícola extensiva ecològica.

Els assistents van poder veure com el control mecànic de l’herba, la rotació de cultius i l’adobament a base de materials orgànics com la gallinassa i el fem de boví es mostren efectius per obtenir rendiments notables en cultius farratgers i en cereals com el blat, tot això sense utilitzar productes herbicides ni adobs minerals.

En l’explotació visitada es fa una rotació de tres anys amb veça, civada i blat a parts iguals des de fa deu anys i els resultats són molt favorables. Les produccions d’aquests cultius són equivalents a les que s’obtenen en finques gestionades de manera convencional, encara que cada sistema té les seves particularitats.

Pel que fa a les sortides comercials del blat i dels farratges ecològics, Guim va manifestar que aquest tipus d’agricultura permet mantenir relacions comercials directes i molt estretes amb els compradors que estan disposats a pagar preus més elevats i amb poques oscil·lacions durant l’any. Els compradors de blat ecològic són farineres que el destinen a alimentació humana, i els farratges els compren ramaders que fan producció ecològica.

A l'hora de plantejar-se reorientar una explotació cerealística convencional cap a la producció mixta cereals/farratges es va destacar la importància de tenir en compte que en la producció del farratge es requereix molta agilitat en tot el procés de recol·lecció per controlar la sega, assecat i embalatge, i és necessari disposar de força volum de magatzem per desar les produccions i subministrar-les a mesura que les necessiten els clients.

La jornada va satisfer els assistents, alguns dels quals van manifestar ganes d’implantar algun sistema d’explotació similar a casa seva. L’Escola Agrària de Tàrrega va organitzar aquesta visita tècnica aquest mes de maig i n’organitzarà d’altres per donar a conèixer altres formes d’explotació que s’estan duent a terme a les nostres comarques.