INNOVACIÓ | 26/07/2023  Ruralcat

Es presenta el Pla Innova 2030 al 7è Consell Català de la Innovació Agroalimentària

El Pla Innova 2030 es planteja com l’estratègia d’innovació al sector agroalimentari, forestal i del medi rural català, impulsada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

El Consell Català de la Innovació Agroalimentària vetlla per la implementació, l’impuls i la coordinació d’actuacions relacionades amb l’R+D+I agroalimentària, forestal i del medi rural.

El passat 21 de juliol es va celebrar el 7è Consell Català de la Innovació Agroalimentària, l’òrgan del Govern de la Generalitat de Catalunya que vetlla per la implementació, l’impuls i la coordinació d’actuacions relacionades amb l’R+D+I agroalimentària, forestal i del medi rural. L’acte l’ha presidit el conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort. Formen part del Consell Català de la Innovació Agroalimentària els Departaments d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Empresa i Treball, Recerca i Universitats i Educació, les universitats catalanes amb activitat en l’àmbit agroalimentari, l’IRTA, l‘INCAVI, les organitzacions professionals agràries, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, el Consorci Forestal de Catalunya, les associacions empresarials i les organitzacions sindicals més representatives del sector agroalimentari i forestal.

La reunió es va celebrar als Serveis Centrals del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) a Barcelona, i s’hi ha presentat el Pla INNOVA 2030 .

El Pla INNOVA 2030, l’estratègia d’innovació al sector agroalimentari, forestal i del medi rural impulsada pel DACC, té com a objectiu dotar Catalunya de l’instrument necessari per  millorar el sistema d’innovació agroalimentari i la seva capacitat de resposta als seus reptes i estratègies, contribuint  al fet que Catalunya esdevingui una regió capdavantera a Europa en innovació i transferència de l’àmbit agroalimentari, amb un ecosistema potent basat en la  innovació oberta per disposar d’un nou model de producció i consum d’aliments i serveis més sostenible, segur, saludable i participat per la societat .

El Pla INNOVA 2030 defineix 3 objectius estratègics, 7 objectius operatius, 29 actuacions i 66 accions a implementar durant els propers anys. Les tres grans fites del pla són: enfortir la governança i la cooperació entre els actors del sistema d’innovació i transferència agroalimentari I forestal de Catalunya, millorar la captació i distribució més eficient dels recursos humans i materials pel sistema d’innovació i incrementar l’impacte transformador de la innovació i la transferència de coneixement.

Amb aquest pla es vol generar un important impacte en la transformació verda i digital del sector agroalimentari i forestal, de forma que s’incrementi  la sostenibilitat i la competitivitat de les empreses del sector, es millori l’estructura i l’eficiència del sistema d’innovació, s’incrementi la transferència del coneixement generat pel sistema RDI a Catalunya per aportar solucions als reptes estratègics identificats, s’incrementi  el suport, l’assessorament i l’acompanyament tècnic a les empreses i s’incrementi el nombre d’empreses innovadores a Catalunya, l’emprenedoria i la creació de noves empreses i es promogui l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

Font: DACC