RURALCAT | 26/07/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: El 2020 es crea l’oficina de les Taules Sectorials Agràries

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

El 2020 es crea l’oficina de les Taules Sectorials Agràries.

L’any 2020 es crea l’oficina de les Taules Sectorials Agràries (TSA) al portal de RuralCat. Les Taules Sectorials Agràries constitueixen l’òrgan principal d’interlocució entre el DACC i els diferents sectors agrícoles i ramaders de Catalunya. Les seves funcions principals, són les següents:

- Actuar com a òrgans estables de consulta i debat entre el sector i l’Administració.

Mantenir informat al DACC i col·laborar en totes les qüestions que facin referència al sector respectiu.

Analitzar, valorar i proposar solucions als problemes estructurals i de conjuntura del sector, col·laborant amb l’Administració en l’impuls i l’adopció de mesures de millora i reestructuració del sector.

Impulsar l’establiment d’acords interprofessionals que potenciïn la coordinació i la col·laboració entre els diferents estaments del sector de la cadena agroalimentària amb la finalitat d’obtenir productes de qualitat superior i més competitius.

Organitzar, promoure i donar suport a les iniciatives del sector destinades a reforçar les seves actuacions per assolir la pròpia vertebració econòmica i social i fomentar-ne l’activitat econòmica.

 

Per part del sector, cadascuna de les TSA, està constituïda per representants de les principals entitats de l'àmbit de la producció, de la indústria de la transformació i de la comercialització. El nombre de representants s’estableix pel Decret 375/2000, de 21 de novembre, pel qual es creen i regulen les taules Sectorials Agràries.

Les taules sectorials que es poden trobar en aquesta oficina virtual, són les següents: arròs, aviram i ous, cereals-herbacis, cítrics, conills, flor i ornamental, fruita, fruita seca, horta, llet, mel, oli, oví i cabrum, PAE, porc, vacum, vinya i vi. Dins de cada un d’aquests apartats, es troben les darreres convocatòries de la taula sectorial en qüestió, les entitats formals i participants, informació destacada i estadístiques.

Aquesta oficina virtual també té un apartat de normativa, un de formació i transferènciaestadístiques, i finalment, un sobre la participació de les dones.

 

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de RuralCat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

 

Font: RuralCat

Informació relacionada