FORESTAL | 03/06/2016  DARP/RuralCat

DARP i CTFC impulsen el sector de la fusta del Pirineu

Al setembre començaran els projectes Pyremfor i iForwood per promoure el treball forestal i desenvolupar l'ús de la fusta dels Pirineus. Ambdós han obtingut el suport d'Europa a través de l'Interreg i tindran una durada de tres anys.

Els dos projectes responen a les prioritats del Pla General de Política Forestal del Govern pel que fa a la integració dels mercats de treball, les iniciatives locals conjuntes d'ocupabilitat, els serveis de formació conjunta i assessorament. A més, un dels programes incideix en l'afavoriment de les inversions de les empreses en R+D i el reforç de la cooperació entre actors del sector forestal.

El projecte PYREMFOR vol promoure el treball forestal transfronterer, mobilitzant els diferents actors i implementant sistemes europeus de formació forestal innovadors, reactivant l'economia i dinamitzant la innovació forestal. En aquest sentit, es crearà una xarxa de cooperació entre actors implicats en la formació per promoure intercanvis entre estudiants de formació professional, persones que s'estiguin formant i formadors, implementant innovacions pedagògiques en formació forestal. Així, es millorarà el coneixement del mercat laboral, es facilitarà l'acompanyament per a l'ocupació transfronterera i es promocionarà i dignificarà el sector del treball forestal. A Catalunya, hi participaran, a més del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, l'ECA Forestal de Santa Coloma de Farners i l'Associació Catalana d'Empreses de Treballs Forestals (ACETREF).

Per part seva, el projecte iFORWOOD treballarà per incrementar l'ús de la fusta del Pirineu. Per a fer-ho, es facilitarà la integració R+D+I en l'activitat de les empreses del sector fuster, es desenvoluparan productes i eines innovadores amb les empreses i es dinamitzarà la demanda de productes amb fusta local. Cada vegada els consumidors tenen més interès en l'ús de la fusta i en els productes locals. Desenvolupar productes innovadors amb fusta local del Pirineu permetrà obrir nous mercats i millorar les sortides comercials dels productes existents. Així mateix, es ressaltarà el segell de qualitat ambiental i natural dels productes i els processos que es desenvolupin. En aquest projecte hi participaran, per la part catalana, el CTFC, el DARP, el Centre de la Propietat Forestal, l'Associació d'Entitats Locals Propietàries Forestals, la Confederació Catalana de la Fusta i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.