FORESTAL | 23/06/2016  DARP

Subhastada per més de 3 milions fusta provinent de boscos públics

S'han adjudicat a diverses empreses del sector forestal més de 76.000 tones de fusta, per un valor de 3 milions d'euros. Aquest és el màxim històric d'una subhasta concentrada de fusta pública de Catalunya

76.710 tones de fusta per un valor de 3.090.342 euros. Aquest és el resultat final de la subhasta que s’ha fet aquesta setmana al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) a Solsona. Xifra que representa el 80% de les 95.000 tones de fusta que sortien a subhasta inicialment.

La directora general de Forests, Montserrat Barniol, ha presidit aquesta subhasta concentrada de fusta pública de Catalunya. En un sol matí i amb un nombre significatiu de grans propietaris públics de tot el país, s’han licitat 56 lots fusters davant la presència d’una bona representació del sector consumidor d’aquest producte a Catalunya i possibles consumidors de la resta de l’Estat espanyol i de l’Estat francès.

En total, els lots subhastats corresponen a 12 comarques i 64 municipis i entitats locals. El Pallars Jussà i el Sobirà han estat les comarques amb un volum més alt de fusta licitada.

Aquesta subhasta forma part de l’importantíssim esforç que fa el Departament d’Agricultura per a la dinamització dels aprofitaments forestals, especialment a l’àmbit de les forests de propietat pública, ja siguin d’entitats locals o de la pròpia Generalitat. En conjunt, els boscos públics ocupen una superfície aproximada de 485.000 ha, que representa un 24% de la superfície forestals a Catalunya.

Des de la Direcció General de Forests s’impulsa una sèrie de mesures per maximitzar la mobilització del recurs fuster, de forma que les entitats locals propietàries comencin a buscar noves fórmules de gestió sota les línies d’actuació següents basades en diferents aspectes:

  • Models de funcionament que agrupin la propietat i que permetin ofertes conjuntes de major volum i per tant més atractives.
  • Classificació dels productes obtinguts per generar valor afegit i aconseguir millor coordinació i afinitat amb les indústries de transformació, de manera que es pot oferir el producte concret que aquestes empreses requereixen a cada moment.
  • Reinversió dels recursos obtinguts dels aprofitaments en altres treballs de millora en les pròpies forests, afavorint la reactivació de l’activitat socioeconòmica local.

El volum inicial de fusta subhastada és de 95.696 tones, la qual cosa representa un increment del 25% respecte a l’oferta de l’any 2015. Tot i això, aquest increment encara està per sota del que suposen els creixements anuals del nostres boscos, de forma que cal continuar incidint en aquesta línia d’increment de la gestió que permet mantenir el bon estat de les masses i, per extensió, el de tots els factors socials i ambientals associats.

La subhasta de la fusta ha permès recaptar 3.090.342 euros i aquesta iniciativa forma part d’una aposta ferma i més global del Departament d’Agricultura centrat en l’àmbit de la gestió forestal. Així, l’objectiu és impulsar el creixement econòmic sostenible, el coneixement i el desenvolupament de les zones rurals. L’estratègia es centra, entre d’altres, en la mobilització de la fusta dels boscos com la que s’ha fet en aquesta ocasió, el foment de l’ús de la fusta en la construcció, l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola o l’impuls del sector surer de Catalunya, entre d’altres.