| 27/06/2016  RuralCat

El DARP atorga 30 diplomes de Mestre Artesà Alimentari

Un total de 10 carnissers cansaladers xarcuters, 13 forners, 5 pastissers i 2 xurrers rebran aquest diploma, que requereix l'informe favorable de la Comissió d'Artesania Alimentària Catalana.

El Departament d’Agricultura, ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució per la qual s'atorga el Diploma de Mestre/a Artesà/ana Alimentari/ària a un total de 30 persones, d’acord amb les propostes presentades i amb l'informe favorable de la Comissió. En concret, es tracta de 10 carnissers cansaladers xarcuters, 13 forners, 5 pastissers i 2 xurrers.

Així, s’atorga el Diploma de Mestre Artesà Alimentari a les persones següents:

 
 
 
 
 
NOM
COGNOMS
ACTIVITAT
POBLACIO
COMARCA
1
Jordi
Andreu Rodriguez
Forner
Tarragona
Tarragona
2
Pau
Borràs Aige
Forner
Algerri
La Noguera
3
Jose Luis
Maestre Gomez
Pastisser
Cambrils
Tarragona
4
Christian
Escribà Tholoniat
Pastisser
Barcelona
Barcelonès
5
Miguel Angel
Zaguirre Bruque
Pastisser
Terrassa
Vallès Occidental
6
Guillermo
Cortés Verdú
Pastisser
Barcelona
Barcelonès
7
Maria
Morón Rodríguez
Xurrer
Sta. Coloma de Gramanet
Barcelonès
8
Manuel
Esteban Costa
Xurrer
Barcelona
Barcelonès
9
Mª Teresa
Plans Figuls
Carnisser-cansalader-xarcuter
Torelló
Osona
10
Carlos
Tur Font
Forner
Barcelona
Barcelonès
11
Jaume
Capell Font
Carnisser-cansalader-xarcuter
Bellcaire d'Empordà
Baix Empordà
12
Carlos
Sole Codina
Forner
Guissona
Segarra
13
Carles
Soler Fabregas
Carnisser-cansalader-xarcuter
Bordils
Gironès
14
Adolfo
Rubio Claudio
Forner
Barcelona
Barcelonès
15
Marc Antoni
Farràs Cases
Carnisser-cansalader-xarcuter
Térmens
Noguera
16
Jaume
Miralles Maurell
Forner
Sant Andreu Llavaneres
Maresme
17
Jose
Sans Aragonés
Forner
Vila-Seca
Tarragonès
18
Albert
Morera Serentill
Carnisser-cansalader-xarcuter
Terrassa
Vallès Occidental
19
Joan
Serra Picañol
Forner
Calders
Bages
20
Yolanda
Preseguer Blanco
Carnisser-cansalader-xarcuter
La Garriga
Vallès Oriental
21
Anna Mª
París Mercadal
Carnisser-cansalader-xarcuter
Balaguer
La Noguera
22
Moisés
Criballés Vilagrassa
Carnisser-cansalader-xarcuter
Torelló
Osona
23
Benet
Masvidal Serra
Forner
Canet de Mar
Maresme
24
Josep
Carreras Padrós
Forner
Sabadell
Vallès Occidental
25
Miquel
Dolz Vallès
Carnisser-cansalader-xarcuter
Amposta
Montsià
26
Joan
Estela Roura
Carnisser-cansalader-xarcuter
Besalú
Garroxta
27
Josep Maria
Monreal Planas
Forner
Sitges
Garraf
28
Josep
Gonzalez Oliveros
Forner
Barcelona
Barcelonès
29
Miguel
Jané Juanós
Pastisser
Olesa de Montserrat
Baix Llobregat
30
Jaume
Farriol Serra
Forner
Sant Andreu de la Barca
Baix Llobregat
 
 
 
 
 
 

 

El Diploma de Mestre artesà (DECRET 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. (DOGC núm. 4670, 6.7.2006) s'atorga a aquells artesans que reuneixen determinats mèrits de creativitat i coneixements en el camp de l’artesania alimentària en algun dels oficis que especifica el Decret, han exercit com a artesans alimentaris durant un període mínim de quinze anys i disposen del carnet d'artesà alimentari.

Per tant, l'atorgament del diploma significa el reconeixement del mestratge excepcional amb el qual l'artesà exerceix el seu ofici, per la qual cosa només podrà ser atorgat a persones a les qual se'ls pugui acreditar una llarga trajectòria professional reconeguda, domini tècnic del seu ofici, experiència i mèrits de caràcter extraordinari en la pràctica de l'ofici.

Val a dir que la normativa estableix que el Departament atorgarà aquests diplomes a artesans que siguin proposats per les entitats de representació i de defensa dels interessos professionals dels artesans o amb sol•licitud dels interessats. Les propostes es presenten durant l'últim trimestre de cada any, i l'atorgament requereix informe favorable de la Comissió d'Artesania Alimentària Catalana. El diploma té caràcter vitalici, sens perjudici que pugui ser revocat, amb incoació de procediment, d'ofici.