AJUTS | 30/06/2016  RuralCat

Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada

En el marc de la gestió forestal sostenible s'han convocat els ajuts per a finques forestals de titularitat privada i per fomentar les actuacions silvícoles de millora, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les reforestacions de coníferes i planifolis, la producció de tòfona i el foment de la contractació de les assegurances d'incendis forestals per l'any 2016.

Val a dir que els ajuts per a les actuacions silvícoles i la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos, es troben incloses en Programa de Desenvolupament Rural per al període 2014 a 2020 (PDR.cat20) dins de les mesures 04 d'inversió en actius físics i la mesura 08 d'inversions en el desenvolupament de zones forestals i millora de la viabilitat dels boscos. Concretament en les operacions 08.05.01 d'actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, i en l'operació 04.03.03 de xarxa viària per a la gestió dels boscos. Aquestes operacions donen resposta al focus àrea P4 de restaurar, preservar i millorar les ecosistemes relacionats amb l'agricultura i la silvicultura i al focus àrea 2A corresponent a la competitivitat agrària i forestal establerts en el PDR 2014-2020, i estan cofinançades pel fons FEADER de la Unió Europea. (Link PDR1420).

Termini de les convocatòries de 2016 són:

  • Plantacions i producció de tòfona: 28 de juny al 27 de juliol de 2016
  • Actuacions silvícoles: 28 de juny al 27 de juliol de 2016
     

Informació relacionada