RURALCAT | 05/09/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: El 2012 es posa en marxa l’oficina virtual de Suport a la Indústria Agroalimentària

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

El 2012 es posa en marxa l’oficina virtual de Suport a la Indústria.

L’any 2012 es posa en marxa l’oficina virtual de Suport a la Indústria Agroalimentària, una oficina que té com a finalitat facilitar la informació i les eines necessàries per a la implantació i desenvolupament de les activitats a les indústries agràries i alimentàries de Catalunya.

Aquest espai del portal té diferents apartats. En primer lloc, els Tràmits, amb un contingut informatiu i generalista per a tota mena d’indústries. També té un apartat d’Ajuts, que estan relacionats amb el sector agroalimentari. Aquests, estan classificats per àmbit autonòmic, estatal i comunitari. L’oficina també recull informació sobre Legislació i Normativa, i Llotges i Observatoris. Les llotges són els centres de contractació de productes agrícoles, ramaders i forestals en zones de producció on es duen a terme transaccions, amb presència física de mercaderies o sense. Finalment, també té un apartat sobre Importar i Exportar, on es pot trobar informació dels organismes que tenen competència en el control de les exportacions i importacions, els organismes que donen suport a la internacionalització de les empreses així com altra informació sobre l’exportació.

L’oficina també recull informació sobre projectes innovadors, sostenibilitat alimentària, formació i transferència, entre d’altres.

Enguany s’ha fet una enquesta a les indústries del Registres d’Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC) per conèixer les seves necessitats i així poder millorar el contingut i els formats del que se’ls comunica a través de l’Oficina.

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de RuralCat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

 

Font: RuralCat

Informació relacionada