PRODUCCIÓ INTEGRADA | 08/07/2016  DARP

Eleccions a la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Integrada

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat les eleccions a membres de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Integrada (CCPI), que tindran lloc el proper 22 de setembre.

Logotip PRODUCCIÓ INTEGRADA

Així, els inscrits del CCPI elegiran els 8 vocals de la Junta Rectora representants dels subsectors de la producció i de les empreses elaboradores, que formen part de l’òrgan rector.

D’acord amb el calendari establert en la convocatòria publicada el passat dijous dia 30 de juny al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), es va constituïr la Junta Electoral de Catalunya i les juntes electorals territorials (una per cada demarcació), i el 5 de juliol es va exposar el cens provisional.

 

Dates importants del calendari electoral

 

Com a dates importants del procés, cal remarcar-ne les següents:

  • El cens estarà exposat públicament del 5 al 25 de juliol, inclosos.
  • El dia 20 de juliol s’inicia el termini de presentació de candidatures davant la Junta Electoral de Catalunya i el 3 de setembre es proclamaran.
  • La campanya electoral es durà a terme de l’11 al 20 de setembre.
  • Les votacions tindran lloc el 22 de setembre i l’escrutini es farà el mateix dia.
  • El dia 30 de setembre tindrà lloc la proclamació d’electes.
  • El dia 13 d’octubre es portarà a terme la constitució de la nova junta rectora.

 

El Consell Català de la Producció Integrada


El Consell Català de la Producció Integrada del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació és un organisme que té com a objectiu garantir que els productes etiquetats amb el distintiu de la producció integrada compleixen les normes establertes pel Decret 214/2002, que regula aquesta producció.

La qualitat i la seguretat dels productes es garanteix mitjançant una certificació oficial que només poden donar empreses acreditades. Aquests productes s’identifiquen amb la Marieta, que és el distintiu de la producció integrada a Catalunya.

Com són aquest productes? Què implica el logotip de la Marieta?

El distintiu de la Marieta indica que són aliments produïts mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient. La producció integrada es basa en la utilització de tècniques de producció, comercialització i elaboració que minimitzen l’ús de productes agroquímics i d’adobs en la producció d’aliments. Aplica processos que afavoreixen la diversitat de l’ecosistema agrícola - d’acord amb els coneixements tècnics i científics.

A Catalunya, a 30 de juny de 2016 hi havia censats 2.775 elaboradors i productors que fan producció integrada i aproximadament 50.000 hectàrees de cultiu dedicades a aquest tipus de producció.