RURALCAT | 20/09/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: L’any 2005, s’inicia la publicació del Dossier Tècnic a RuralCat

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

L’any 2005 es publiquen els primers dossiers tècnics a RuralCat.

L'any 2005, es va iniciar la publicació dels  Dossiers Tècnics a RuralCat. Es tracta d'una publicació de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l'activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d'experts de l'administració, d'universitats i centres de recerca i del sector.

Aquest monogràfic segueix una mateixa estructura: comença amb una presentació del dossier, que contextualitza i introdueix la seva temàtica. La presentació va a càrrec d'una figura rellevant i relacionada amb el tema que es tractarà a les següents pàgines. Tot seguit, conté un seguit d'articles tècnics redactats per experts en el tema que es tracta, d’empreses, universitats, altres institucions o tècnics del propi departament, i acaba amb una entrevista, també a persones que són referents del sector.

Aquest mes s’acaba de publicar el dossier número 123 i ja s’està treballant en els dos següents.

Els Dossiers s‘imprimeixen en format paper per tal d’arribar a tot tipus de públic, però cada vegada es fan tiratges més petits i es prioritza la difusió digital.

Tots els Dossiers Tècnics estan disponibles en format digital al portal de RuralCat, a Informació-Dossiers Tècnics, i alguns d’ells estan traduïts al castellà i/o a l’anglès.

A finals de 2022 el nombre de descàrregues del global de dossiers havia estat de 73.852.

Els temes d’aquests dossiers estan relacionats amb els següents sectors: agricultura, ramaderia, indústries transformadores i alimentació, energia, reg i medi ambient, forestal, medi rural i marítim, i gestió de l’empresa agrària i de la producció.

 

Número i percentatge de Dossiers Tècnics segons sector.

 

Imatge de les portades dels darrers Dossiers tècnics:

 

 

Per consultar els Dossiers Tècnics publicats podeu accedir a: RuralCat-DT

 

La finalitat de RuralCat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

 

Font: RuralCat

Informació relacionada