FRUITA | 11/07/2016  DARP/RuralCat

El Pla de consum de fruita a les escoles rebrà prop de 2 milions el curs 2016-2017

El Pla s'adreça a tots els alumnes i les alumnes de segon cicle d'Educació Infantil i cicle inicial, mitjà i superior de Primària. Les entitats distribuïdores i les escoles interessades a participar-hi tenen fins el 6 d'agost per a presentar la sol·licitud.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya aportarà 484.168 euros al Pla de consum de fruites i hortalisses a les escoles el curs 2016-2017. Aquesta xifra se suma als 1.510.000 euros del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), amb la qual cosa el pressupost total habilitat per a aquest programa el curs vinent s’eleva a 1.994.168 euros.

El Pla de consum de fruites i hortalisses a les escoles forma part de l’estratègia de la Unió Europea (UE) per a invertir la tendència a la disminució del consum de fruites i hortalisses, i incidir en els nens i nenes per tal que adquireixin hàbits alimentaris saludables, associar-los a la dieta mediterrània i reduir els nivells d’obesitat infantil.

El Pla s’adreça a tots els alumnes i les alumnes de segon cicle d'Educació Infantil i cicle inicial, mitjà i superior de Primària que assisteixin regularment a un centre educatiu de Catalunya i consisteix en el subministrament gratuït de fruita fresca de temporada 3 dies al mes durant 7 mesos. Paral·lelament, es duen a terme mesures d’acompanyament i campanyes comunicació.

Les escoles que estiguin interessades a participar-hi han de presentar una sol·licitud a través de de la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'adreça electrònica de referència seu.gencat.cat, accessible directament, o mitjançant el portal d'Internet http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts/.

El termini per a presentar la sol·licitud és d’un més a comptar des del 7 de juliol, tal i com estableix l’Ordre ORDRE ARP/178/2016, de 27 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses a l'alumnat de centres educatius dins el marc d'un pla de consum de fruita a les escoles, s'obre el termini per participar en la selecció de l'entitat que s'autoritzarà per participar en la promoció i distribució de fruita i el termini d'adhesió dels centres educatius per al curs 2016-2017.